31 stycznia 2009

Video dokument

Zamieszczam krótki film nakręcony 25 stycznia 2009 r. - czyli w dniu zdjęcia przez Ojca Świętego Benedykta XVI "ekskomuniki" z biskupów wyświęconych przez abp M. Lefebvra - dotyczący tej sprawy.
Jesteśmy wdzięczni Papieżowi za ten odważny gest. Módlmy się za Niego - aby wytrwał i nie dał się zastraszyć pogróżkom środowisk wrogich katolicyzmowi, które już się podniosły.

Na temat Bractwa św. Piusa X już wkrótce ukaże się obszerny artykuł na łamach mojego "Biuletynu".


Video 1:

Grzegorz Wysok historyk polski
mówi o zwycięstwie Tradycji nad modernizmem
Film ten można również obejrzeć w Telewizji Narodowej - http://pl.youtube.com/user/eugeniuszsendecki

Grzegorz Piotr Wysok

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz