6 stycznia 2009

Spotkanie opłatkowe


10 stycznia 2009 r. (sobota) w Domu Parafialnym przy Kościele Matki Bożej Królowej Polski odbyło się spotkanie opłatkowe członków lubelskiego Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym.

Przy kolorowo ustrojonej choince, ks. proboszcz przywitał wszystkich na sali i odczytał wersety z Pisma Świętego tematycznie związane z Bożym Narodzeniem. Powitano również przybyłych gości, m.in. senatora PiS Stanisława Gogacza. Potem organizatorzy spotkania zaprosili do wspólnego dzielenia się opłatkiem liczne grono działaczy Stowarzyszenia.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele redakcji "Biuletynu" na czele z Kol. Grzegorzem Wysokiem, którzy rozprowadzili ok. 60 egz. pisma. Przy tradycyjnych polskich potrawach m.in. barszczu z uszkami toczono długie rozmowy. Były przy tej okazji chwile wzruszenia i dramatycznych wspomnień z okresu Stanu Wojennego.
Niestety, co roku ubywa członków Stowarzyszenia, dlatego takie spotkania są bardzo ważne i powinny być dokumentowane.

Tadeusz Zielińki
(tekst + zdjęcia)

__________

Fotoreportaż:


Foto 01:
Opłatek rozpoczęła wspólna modlitwa


Foto 02:
Wystąpienie senatora S. Gogacza


Foto 03:
Wszyscy wszystkim ślą życzenia


Foto 04:
Biuletyn Grzegorza cieszył się sporym zainteresowaniemFoto 05:
Kol. Wysok wciąż musiał dokladać nowe egzemplarze "Biuletynu"


Foto 06:
Spotkanie w Domu Parafialnym. Od prawej G. Wysok, p. Irena Wysok i radny Jan Miturski


Foto 07:
Wystąpienie Red. Grzegorza Wysoka, który relacjonuje zgromadzonym "kulisy sprawy" biuletynu


Foto 08:
Zebrani b. więźniowie polityczni z oburzeniem przyjęli działania prokuratury podjęte wobec swojego Kolegi

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz