21 stycznia 2009

Opłatek w Tomaszowie Lubelskim


W niedzielę 18 stycznia 2009 r. odbyło się tradycyjne spotkanie opłatkowe lubelskiego okręgu Ligi Polskich Rodzin. W uroczystym składaniu życzeń i łamaniu się opłatkiem wzięło udział ponad 150 osób. We wspólnym kolędowaniu uczestniczyli liczni przedstawiciele lokalnych środowisk prawicowo-narodowych, katolickich i patriotycznych. Staropolskie misterium bożonarodzeniowe zaprezentował zaproszony artysta muzyk, ubogacając zebranych tradycyjnymi treściami artystycznymi nawiązującymi do polskich obrzędów obchodzenia Świąt Narodzenia Pańskiego.

W nastroju radosnego kolędowania nie mogło zabraknąć refleksji nad obecną sytuacją Polski. Jako pierwszy głos zabrał red. Grzegorz Wysok, który przedstawił kulisy sprawy dotyczącej oskarżenia o przestępstwo z art. 256 i 257 kk tj. o "publiczne propagowanie ustroju faszystowskiego i nawoływanie do nienawiści na tle różnic rasowych i narodowościowych" na łamach wydawanego przez siebie biuletynu.

Zebrani wysłuchali również dwóch interesujących wykładów dotyczących aktualnych problemów społeczno-politycznych naszego kraju. Pierwszą analizę zaprezentował goszczący na zaproszenie lubelskiego Zarządu LPR p. poseł Witold Bałażak z Radomia. Ukazał aspekty, które odróżniają politykę narodowa od innych nurtów politycznych, wskazując na właściwy wymiar polityki polskiej reprezentowany przez nurt narodowy, nakreślając jego perspektywy i szanse realizacji.

Panoramiczną perspektywę działań politycznych w obecnym czasie przedstawiła p. dr Maria Sendecka - członek Rady Politycznej Ligi Polskich Rodzin. Do pierwszoplanowych zadań zaliczyła obronę suwerenności Polski w zakresie polskiej własności oraz niepodległości politycznej. Umacnianie polskiej waluty poprzez sprzeciw wobec narzucanie euro, a także obronę integralności polskiej rodziny i polskiego charakteru edukacji. Uczestnicy spotkania łamiąc się opłatkiem żywo dyskutowali nad poruszonymi kwestiami, życząc sobie nawzajem realizacji programu zarysowanego przez obu prelegentów.

Tadeusz Zieliński
(tekst + zdjęcia)

__________

Fotoreportaż:


Foto 01:
W drodze do Tomaszowa Lubelskiego odwiedziliśmy miejsce wrześniowej bitwy i cmentarz polskich żołnierzy.
Od lewej - Kol. Piotr Sławiński, Adam Leks, Arkadiusz Łygas i Grzegorz Wysok


Foto 02:
Opłatek LPR poprzedziła modlitwa


Foto 03:
Spotkanie przebiegło w miłej, rodzinnej atmosferze


Foto 04:
Po odmówieniu modlitwy nastąpiła część merytoryczna


Foto 05:
Na opłatek przybyło ponad 150 osób


Foto 06:
We wspólnym kolędowaniu uczestniczyli przedstawiciele różnych środowisk prawicowo-narodowych


Foto 07:
Ks. dziekan z Tomaszowa Lubelskiego z zainteresowaniem przegląda "Biuletyn" red. Wysoka


Foto 08:
Starosta biłgorajski Stanisław Schodziński kompletuje kolorowe naklejki firmowane przez blog red. Wysoka


Foto 09:
Dostępne były wszystkie numery pisma


Foto 10:
Zebrani chętnie sięgają po "Biuletyn" Grzegorza Wysoka

1 komentarz:

  1. Ja myślę, że ta "cześć bochaterom" ze zdjęcia "Foto 01" to powinna się odnosić niewątpliwie do "bohaterskich" wykonawców tego napisu. Zresztą w przyszłości ci co będą tak pisać będą mogli się kiedyś powołac na dyskryminację w stosunku do innej orientacji ortograficznej. Najlepsze jeszcze przed nami!

    OdpowiedzUsuń