2 stycznia 2009

Wierni Dmowskiemu


W dniu 70. rocznicy śmierci Romana Dmowskiego w wielu miejscach Polski zainaugurowano obchody Roku Dmowskiego. W Lublinie uroczystości poprzedziło złożenie kwiatów pod tablicą Romana Dmowskiego, a następnie w Kościele o. Jezuitów odprawiono Mszę Św. za duszę twórcy Obozu Narodowego.

O godz. 16.30 w budynku Trybunału Koronnego odbyła się sesja ku czci Romana Dmowskiego, w której uczestniczyły prawie wszystkie lokalne środowiska kombatanckie i narodowe. Okolicznościowe referaty otworzył p. Antoni Chrząstowski, po którym wystąpili uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica oraz młodzież z I Gimnazjum im. Księdza Stanisława Konarskiego w Lublinie. Po części artystycznej głos zabrał p. Ryszard Milewski ze Stowarzyszenia Narodowego im. Romana Dmowskiego, a następnie dr hab. Mieczysław Ryba, który przedstawił zebranym najistotniejsze elementy myśli głównego ideologa Narodowej Demokracji. Sesję historyczną zakończył referat prof. Ryszarda Bendera, który omówił przebieg pogrzebu Dmowskiego oraz relacje jakie łączyły przywódcę ruchu narodowego z Józefem Piłsudskim.

W uroczystościach wzięli udział m.in. b. Prezydent Lublina Andrzej Pruszkowski, b. poseł Andrzej Mańka, pracownik Kancelarii Prezydenta p. Zbigniew Niedbała, minister Jacek Szczot, członek Zarządu LPR p. dr Maria Sendecka, przewodniczący Ligi Obrony Suwerenności Piotr Sławiński oraz radni miejscy, w tym p. Tomasz Wójtowicz. Uroczystość uświetnił też wykonaniem hejnału Miasta Lublina – hejnalista p. Onufry Koszarny. Obecni byli także członkowie Narodowego Odrodzenia Polski, m.in. szef Wydziału Wewnętrznego NOP Kol. Konrad Bednarski oraz pełnomocnik na Dzielnicę Lubelską Kol. Michał Lewandowski wraz z organizacyjnym transparentem. Nie przybył niestety mimo zapowiedzi – prezes NOP, p. Adam Gmurczyk. Rozdano ok. 150 egzemplarzy "Biuletynu" wraz z dołączonym oświadczeniem NOP pt. "W obronie wolności słowa" (http://grzegorzwysok.blogspot.com/2009/01/w-obronie-wolnoci-sowa.html) i ulotką Ligi Obrony Suwerenności "Jestem Polakiem".

Po sesji w mieszkaniu Kol. Wysoka odbyło się spotkanie z udziałem grona autorów i współpracowników naszego biuletynu. Rozmawiano o możliwych scenariuszach rozwoju wydarzeń w ruchu narodowym oraz konieczności wyboru własnej drogi politycznej.

Tadeusz Zieliński
(tekst + zdjęcia)

__________

Fotoreportaż:


Foto 01:
Złożenie wieńca pod tablicą ku czci Romana Dmowskiego ufundowaną przez prof. Czesława Blocha w Kościele Matki Bożej Królowej Polski


Foto 02:
Grzegorz Wysok udziela wywiadu Radiu Lublin i Radiu Podlasie


Foto 03:
Wystąpienie b. v-ce prezydenta Lublina Antoniego Chrzonstowskiego


Foto 04:
Scenka dramatyczna nt. Konferencji w Wersalu w wykonaniu młodzieży I L.O. im. Stanisława Staszica


Foto 05:
Uczniowie z Gimnazjum nr I - swoim montażem słowno-muzycznym zachwycili zgromadzonych na sesji


Foto 06:
Przemawia p. Ryszard Milewski - v-ce Prezes Stowarzyszenia Narodowego im. Romana Dmowskiego


Foto 07:
Wystąpienie p. prof. Mieczysława Ryby


Foto 08:
Referat wygłasza senator RP p. prof. Ryszard Bender


Foto 09:
Wystąpienie p. Piotra Sławińskiego z Ligi Obrony Suwerenności dotyczyło współczesnej sytuacji w Polsce


Foto 10:
Grzegorz Wysok udziela wywiadu telewizji


Foto 11:
Grzegorz Wysok i p. dr Maria Sendecka


Foto 11:
Uczestnicy panelu z uwagą przypatrują się wystąpieniom młodzieży


Foto 13:
Delegacja NOP z transparentem


Foto 14:
Młodzież z Narodowego Odrodzenia Polski


Foto 15:
TV Lublin przygotowuje materiał

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz