24 stycznia 2009

Oświadczenie


Patriotyzm myślą przewodnią biuletynów G. Wysoka wydanych w 2008 roku

Ojczyzna nasza, Polska jest krajem który zamieszkują Polacy jako gospodarze, a także mniejszości narodowe: Niemcy, Białorusini, Ukraińcy, Żydzi i inne nacje. Różne są odczucia Polaków do mniejszości - lubimy, tolerujemy lub nienawidzimy je. Pomijam Ewangelię Chrystusową, która nakazuje miłować wszystkich braci. Ale jedynie Żydzi domagają się, aby ich lubić. Bo nie ma antygermanizmu, antysowietyzmu - jest tylko antysemityzm, wymyślony zresztą przez Żydów.

W swoich biuletynach Grzegorz P. Wysok wyraża się o Żydach tak jak piszą autorzy książek będących w powszechnym obiegu, wydanych w wieku XX i XXI, autorstwa: Stanisława Staszica żyjącego 200 lat temu, Romana Dmowskiego, Kazimierza Mariana Morawskiego i Włodzimierza Moszczyńskiego, ks. dr Włodzimierza K. Wróbla, dr Edwarda R. Fieldsa i innych. Sytuacja gospodarcza i polityczna Polski po 1989 roku wręcz upoważnia nas Polaków do zajęcia konkretnego stanowiska. Polska ginie. Wyprzedano majątek narodowy: przemysł, media, banki. Ludzie nie mają pracy. Masowo wyjeżdżają za granicę. Patrz książka prof. Kazimierza Z. Poznańskiego "Obłęd reform. Wyprzedaż Polski", a także książki lubelskiego historyka Henryka Pająka. Nie można wykluczyć, że państwo polskie jest właściwie w stanie samolikwidacji. Komu na tym zależy?! Na pewno nie Polakom. Dlatego powinniśmy o tym pisać, mówić pozostałej jeszcze w kraju ludności polskiej. Konstytucja R.P. gwarantuje wolność słowa i wyznania. I ja czytam biuletyn Grzegorza P. Wysoka i dziękuję mu za nie. Uważam, że polscy prokuratorzy nie powinni ingerować, interweniować przesłuchaniem autora i powiadamiać Sąd (wnosić sprawę!).

Mieczysław Waręcki
członek Zarządu LPR

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz