8 września 2009

30-lecie powstania KPN cz. I

Video dokument -

Zamieszczam trzy reportaże filmowe zrealizowane podczas ogólnopo-
lskich obchodów 30-lecia Konfederacji Polski Niepodległej.

Pierwszy prezentuje fragment wystąpienia posła Adama Słomki, wygłoszonego podczas uroczystości na Zamku Królewskim w Warszawie. Mówca zaznaczył
m.in., iż po serii rozłamów i politycznej marginalizacji KPN, to on i jego towarzysze
są autentycznymi kontynuatorami działalności partii wzbogaciwszy idee niepodle-
głościowe hasłami radykalnych windykacji socjalnych i nieprzejednanego sprze-
ciwu wobec Unii Europejskiej.

W drugim reportażu redaktor naczelny "Biuletynu" Grzegorz Wysok relacjonuje przebieg obchodów 30-lecia powstania KPN (w tle można zauważyć przewo-
dniczącego Oddziału Zgorzeleckiego NOP Grzegorza Stemlera).

Trzeci film to rozmowa z p. Rafałem Ziemkiewiczem - znanym dziennika-
rzem i publicystą "Gazety Polskiej" i dziennika "Reczypospolita".

Tadeusz Zieliński

__________

Video 1:
30-lecie KPN - wystąpienie
posła Adama Słomki


Video 2:
Grzegorz Wysok o obchodach
30-lecia powstania KPN


Video 3:
Rozmowa z red.
Rafałem Ziemkiewiczem

Powyższe filmy można również obejrzeć
w lubelskiej rozgłośni pod adresem -
http://www.youtube.com/user/mndystrybucja

Redakcja "Biuletynu"

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz