24 września 2009

List do Redakcji


- Original Message -
From: Zdzisław Gabryel
To: mndystrybucja@o2.pl
Sent: Friday, September 18, 2009 7:13 PM
Subject: Walka o prawdę


Szanowny Panie!

Przez przypadek wpadło mi do ręki Pańskie pisemko. Jestem dużo starszy od Pa-
na, a moje poglądy są bardzo do Pańskich zbliżone. Lecz nie o tym chciałem napi-
sać. Proszę mi wybaczyć śmiałość porównania, lecz takich jak Pan i ja jest napra-
wdę niewielu.

Jestem członkiem PiS, a właściwie założycielem tej organizacji w gminie Głusk.
Jest nas coraz więcej i to mnie cieszy. Tak jak Pan wydawałem gazetkę gminną o ty-
tule "Gazeta Gminna Głusk". Na początku we współpracy z wójtem gminy, potem samodzielnie. A to dlatego, że ten ostatni zapragnął je przed drukiem cenzuro-
wać, a ponadto nie miałem dostępu do żadnych istotnych informacji.

Zacząłem pisać rzeczy niewygodne. Nastąpiło maksymalne "uszczelnienie" urzę-
du gminy. Najważniejszym celem wójta jest poszukiwanie "kreta". Ta sytuacja trwa już kilka ładnych lat. Tak się złożyło, że miałem istotne podstawy do złożenia kilku do-
niesień do prokuratury lubelskiej. Mimo twardych dowodów, np. w postaci zdjęć drogi budowanej bez żadnego zezwolenia do domu wójta czy podziału prywatnych dzia-
łek za gminne pieniądze, czy naciągnięcie 150 osób na tzw. darowizny - nie będę tu wszystkich wymieniał, prokuratura lubelska wszystkie te sprawy umorzyła. Znikoma szkodliwość społeczna. Byłoby to nawet śmieszne, gdyby nie było straszne! W jednym
z uzasadnień pani prokurator napisała, że mieszkańców gminy nie usprawiedliwia nieznajomość prawa, a nieco dalej sama usprawiedliwia wójta, który jakoby nie
wiedział, że na budowę drogi potrzebne jest pozwolenie. Problemu za jakie pienią-
dze została ona zbudowana nie tknięto. Jestem do dzisiaj przekonany, że za fun- dusze unijne.

Rezultatem tych doniesień, a potem umorzeń tych spraw, było doniesienie wójta gminy do prokuratury skierowane przeciwko mojej skromnej osobie. Miałem złośliwie
i bezzasadnie uniemożliwiać spokojną "pracę" temu panu. Moje domaganie się sprawiedliwości w tej gminie i przestrzegania prawa, ma taki skutek, że na początku października (7 i 14) mam dwie sprawy sądowe. Pierwsza to jazda samochodem bez posiadanych uprawnień. Jestem inwalidą wzroku i takowych nie posiadam, jak również nigdy nie zasiadam za kierownicą naszego samochodu. Złośliwy sąsiad (człowiek wójta) zrobił mi tą przysługę. Okazuje się, że wystarczy złożenie fałszywych zeznań przez dwoje małżonków (bez żadnych dowodów), aby zupełnie niewinnego człowieka skazać na grzywnę, bez posiedzenia sądu - zaocznie. Od wyroku oczywiście się od-
wołałem i 7 października ma się odbyć rozprawa. Mam pewne obawy, gdyż wszy-
stkie oznaki na ziemi i niebie wskazują na jej ustawienie.

Druga to zniesławienie wójta Gminy Głusk Pana Jacka Anasiewicza. Na posiedze-
niu Rady Gminy Głusk, odczytałem oświadczenie o wielokrotnym poświadczeniu nie-
prawdy w korespondencji do mnie. Pism tych wójt nie podpisywał, lecz dla mnie
to właśnie on jest za nie odpowiedzialny, jako kierujący urzędem. Jest to próba zastra-
szenia coraz większej w gminie opozycji. Oświadczenie było napisane całkowicie poprawnie i ani ja ani mój adwokat nie wiemy czym tak naprawdę wójta zniesławi-
łem.

Rozpisałem się troszeczkę za dużo, ale robię to po to, aby Pana ostrzec. Jest to kraj bezprawia! Nie znajdzie Pan sprawiedliwości - ani w prokuraturze - ani tym bardziej w sądzie. Moja wieloletnia walka o przestrzeganie prawa przypominała kopanie się
z koniem i doprowadziła do tego, że straciłem pracę oraz mam dwie sprawy sądowe. Jestem twardym człowiekiem, ale po tylu latach mam dokładnie dość! Wokół mnie dzieją się dziwne rzeczy. Czuję się zaszczuty i całkowicie bezbronny.

Serdecznie pozdrawiam i życzę powodzenia!

Zdzisław Gabryel
Mętów k/Lublina

__________

Prezentujemy pierwszą część reportażu filmowego, w którym oskarżony Grzegorz
Wysok udziela wywiadu redaktorowi "Naszego Dziennika" p. Adamowi Kruczkowi na
temat kulisów "przestępstwa" polegającego na "nawoływaniu do nienawiści na
tle rasowym, narodowym i religijnym" -

Video 1:
Proces polityczny (1)
22.09.2009 r.

Powyższy film można również obejrzeć
w lubelskiej rozgłośni pod adresem -
http://www.youtube.com/user/mndystrybucja

Redakcja "Biuletynu"

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz