14 września 2009

Apel do ludzi dobrej woli


NIE POZWÓLMY
ZARZUCIĆ SOBIE NA SZYJĘ
GAROTY "POLITYCZNEJ POPRAWNOŚCI"!


Apel do ludzi dobrej woli

Szanowni Państwo!

Już za tydzień (22.09.2009 r.) rozpocznie się w Lublinie bezprecedensowy proces polityczny, w którym jestem oskarżonym z art. 256 i 257 kk. Jak zapewne Państwo pa-
miętacie zostałem oskarżony z podpuszczenia i donosu "Gazety Wyborczej" o to,
że na łamach miesięcznika "Biuletyn" - "nawołuje do nienawiści wobec Żydów".
W istocie chodzi o to, że w jednym z numerów swojego pisma opublikowałem artykuł dotyczący m.in. roszczeń majątkowych wysuwanych wobec Polski przez pewne śro-
dowiska żydowskie określane przez prof. Normana Finkelsteina jako "przedsiębiorstwo Holokaust". W numerze znalazł się też mój tekst dotyczący działań niejakiego Ro-
nona Eidelmana - pomysłodawcy utworzenia w Europie (w tym na polskich ziemiach zachodnich) drugiego państwa Izrael.

Donos młodziutkiego ORMO-wca politycznej poprawności, zatrudnionego w "Wybor-
czej" w charakterze dziennikarza Karola Adamaszka - uruchomił działania aparatu śledczego i Prokuratury, która w oparciu o tendencyjną i z gruntu fałszywą opinię pod-
szywającego się pod rolę biegłego dr Konrada Zielińskiego z Wydziału Politolo-
gii UMCS sporządziła absurdalny akt oskarżenia. Działaniom Prokuratury towarzyszy-
ła nagonka ze strony "Gazety Wyborczej" i innych michnikowskich mediów.


Szanowni Państwo!

Zwracam się do Was z prośbą o solidarność w moje walce o wolność słowa, walce
z groźnym zjawiskiem "politycznej poprawności", na straży której stoją dziś policje, pro-
kuratury i sądy. Proszę o modlitwę w intencji sprawiedliwego wyroku, który może prze-
sądzić również o losie wolności prasy w naszym kraju.

Dziękuję wszystkim, którzy udzielili mi jakiejkolwiek pomocy. Szczególnie serdecznie chciałbym podziękować p. Stanisławowi i Michalkiewiczowi, który wystąpi jako świadek na moim procesie i wielokrotnie zabierał publicznie głos w tej bulwersującej spra-
wie. Dziękuję p. prezesowi NOP Adamowi Gmurczykowi, Stowarzyszeniu Osób Repre-
sjonowanych w Stanie Wojennym z p. prezesem Lechem Ciężkim na czele, redak-
cji pisma "Idź pod Prąd", p. Marianowi Kowalskiemu - prezesowi Związku Obywatelkie-
go, p. Piotrowi Sławińskiemu - prezesowi Lubelskiego Oddziału Ligi Obrony Suwe-
renności, którzy wystosowali pisma protestacyjne na ręce lubelskiej Prokuratury.

Dziękuję również redakcji Telewizji Narodowej z p. Eugeniuszem Sendeckim na cze-
le za rzetelne informowanie o sprawie, p. prof. Barbarze Jedynak za pomoc mery-
toryczną w odpieraniu zarzutów oraz słowa poparcia i otuchy. Słowa podzięki kieruję też dla p. dr Krzysztofa Kawęckiego oraz prof. Jerzego Roberta Nowaka, który poru-
szył szeroko tą sprawę na antenie Radia Maryja. Dziękuję wszystkim ludziom dobrej wo-
li. Apeluję do tych, którym los wolności słowa w Polsce nie jest obojętny o obecność
na rozprawie 22 września 2009 r. (wtorek godz. 8.30), Sąd Rejonowy Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 58, sala nr 5.

Nie pozwólmy zarzucić sobie na szyję
garoty "politycznej poprawności"!

mgr Grzegorz Piotr Wysok
ul. Niecała 10 m 44
20-081 Lublin
tel. (0-81) 53-278-05
http://grzegorzwysok.blogspot.com/

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz