26 września 2009

Konfrontacje Teatralne szokują

Rechot Anatola Fejgina

"Trzeba zabić polską dumę, rozstrzelać patriotyzm" - mówił Dyrektor Departame-
ntu X MBP Anatol Fejgin. Ale czasy są dziś inne. Wtedy Polaków zabijano, obecnie ktoś sprawdza, jak głęboko można wetknąć im knebel w usta, na ile będą tolero-
wać drwiny z własnej przeszłości, jak długo pozwolą pluć sobie w twarz.

W ramach tej "tresury" poddawani jesteśmy niemal codziennie nowym, coraz wy-
myślniejszym eksperymentom. A to jakiś telewizyjny trefniś powtyka polskie fla-
gi w psie odchody, a to "sławna" historyczka oskarży nas o śmierć 3 milionów Żydów,
a drugi o pogrom kielecki. Ktoś inny zorganizuje rajd rowerowy ku czci przywód-
cy ludobójczej UPA... I tak dzień po dniu, tydzień po tygodniu przyzwyczajani jes-
teśmy do nowego statusu w "jednoczącej się Europie".Foto 1:
Lekcja historii dla
młodego pokolenia Polaków
w wydaniu władz miasta
Lublina...Foto 2:
Patronem medialnym
XIV Konfrontacji Teatralnych jest
(a jakże by inaczej!) "Gazeta
Wyborcza w Lublinie"


Ostatnio w Lublinie doszło do kolejnego "eksperymentu artystycznego". Na cen-
tralnym placu rozmieszczono kilkanaście plansz przedstawiających fotografie dwóch obleśnych rozebranych kobiet symbolizujących - jak należy się domyślać - Polskę i Rosję. Do pornografii w miejscach publicznych już przywykliśmy. To już nas przestało razić, wrażliwość estetyczna i moralna zanikła - jednak w tym wypadku doszło do jeszcze czegoś gorszego. W usta tarzających się gołych kobiet włożono słowa, m.in. - "za Katyń", "za Wołyń", "za Poznań i Gdańsk", "za cud nad Wisłą", "za zamach na Jana Pawła II". Specjalnie wybrano tragiczne wydarzenia z naszej historii, aby umie-
szczając je w prześmiewczej otoczce utrwalić je w oczach - głównie młodzieży -
jako coś trywialnego i nie godnego szacunku, zabawkę.

Pytamy - czy gdyby zamiast wspomnianych słów umieszczono w podobnym konte-
kście np. nie Katyń lecz Holocaust, Treblinkę czy Bełżec - nasi "starsi bracia" milcze-
li by? Czy taka wystawa postałaby choćby 5 minut? Czy ich twórcy nie stanęli by
natychmiast w kajdankach przed "niezawisłym sądem"?

Smutną refleksję nasuwa też reakcja niektórych młodych ludzi, którzy nie widzą już
w tej prowokacji niczego zdrożnego. "Cel uświęca środki" - deklarują i zachwycają się dowcipnym przesłaniem wystawy. Ci już ulegli właściwej tresurze!

Kolejna sprawa budząca sprzeciw to to, że wspomniana wystawa została sfinanso-
wana z naszych podatków albowiem jej sponsorem jest lubelski Urząd Miejski, a pat-
ronat nad Konfrontacjami Teatralnymi, które w ten sposób są reklamowane spra-
wuje prezydent Lublina, a prywatnie przyjaciel posła PO Janusza Palikota - prof. A-
dam Wasilewski i Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojew-
ski. Duch Anatola Fejgina rechocze z zadowolenia - znalazł sobie dobrych konty-
nuatorów!

Grzegorz Wysok
(zdjęcia -
Tadeusz Zieliński)

__________

Zbulwersowani mieszkańcy Lublina poinformo-
wali nas o antypolskiej wystawie w centrum Lublina.
Natychmiast udaliśmy się tam z kamerą...

Video 1:
Rechot Fejgina - bulwersująca
wystawa w centrum Lublina

Powyższy film można również obejrzeć
w lubelskiej rozgłośni pod adresem -
http://www.youtube.com/user/mndystrybucja

Redakcja "Biuletynu"

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz