20 września 2009

Uchwała Kolegium Sądu

14 IX 2009 r.

Prezes
Sądu Okręgowego
w Lublinie
Nr Prez. Wiz. X-095-494/09

Pan
Grzegorz Wysok
ul. Niecała 10/44
20-080 Lublin

W związku z Pana skargą z dnia 7 sierpnia 2009 r. przekazaną przez Prezesa Sądu Apelacyjnego w Lublinie przy piśmie z dnia 11 sierpnia 2009 r. (Nr Wiz. IV-051-73/09) uprzejmie informuję, że Pana wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec sędziego Sądu Rejonowego w Lublinie orzekającego w III Wydziale Karnym Pana Marcina Mietlickiego był przedmiotem posiedzenia Kolegium Sądu Okrę-
gowego w Lublinie w dniu 7 września 2009 r.

Po odebraniu wyjaśnień od sędziego Kolegium jednogłośnie podjęto uchwałę
o nie kierowaniu wniosku do Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego dla okręgu Sądu Okręgowego w Lublinie w celu podjęcia czynności dyscyplinarnych wobec tego sędziego.

Prezes
Sądu Okręgowego
/podpis/
Jerzy Rodzik
wiceprezes

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz