25 września 2009

"Dziennik Wschodni" o procesie

Prezentuję drugą część reportażu filmowego sprzed Sądu Rejonowego
w Lublinie, w którym nasz Kolega Grzegorz Wysok wypowiada się w sprawie
nagonki prasowej podjętej przez żydowską gazetę dla Polaków dążącą
metodami administracyjnymi do ograniczenia swobody wypowiedzi i wolno-
ści słowa w Polsce. Pod koniec zrealizowanego materiału można dostrzec
dyskretnie obserwujących pikietę pracowników Sądu -

Tadeusz Zieliński

Video 1:
Proces polityczny (2)
22.09.2009 r.

Powyższy film można również obejrzeć
w lubelskiej rozgłośni pod adresem -
http://www.youtube.com/user/mndystrybucja

Redakcja "Biuletynu"

__________

23 września 2009 r.

Modlitwa
przed procesem narodowca

Kilkadziesiąt osób odmawiało przed salą sądową różaniec i śpiewało religijną
pieśń. Przyszli bronić Grzegorza Wysoka, działacza narodowego z Lublina oskarżo-
nego o publiczne znieważanie osób narodowości żydowskiej.

Na proces Wysok zapraszał na stronie internetowej swego "Biuletynu Narodowe-
go". Rozwieszał też w Lublinie plakaty. Odpowiedziało kilkadziesiąt osób, które wczo-
raj o godz. 8.30 zjawiły się w Sądzie Rejonowym w Lublinie. Starszy mężczyzna
[p. Józef Kamola - przyp. Tadeusz Zieliński] z emblematem Radia Maryja zainicjował odmawianie różańca. - To jest sąd, proszę zachować powagę - zwracał im uwa-
gę policjant z sądowej ochrony. Na koniec sympatycy Wysoka odśpiewali pieśń reli-
gijną. Zamilkli tuż przed rozprawą. Wysok jest oskarżony o to, że na swoim blogu
oraz w ulotkach, które dostali radni z Lublina nawoływał do waśni z osobami narodo-
wości żydowskiej i ich znieważał. Jak twierdzi, pisał tam o ich roszczeniach wo-
bec Polski. Prokuratura nie wskazała, o które sformułowania chodzi.

- Chciałbym się dowiedzieć, za użycie których słów mam odpowiadać - stwierdził
Wysok składając wniosek o zwrócenie sprawy prokuraturze. Sędzia Agnieszka Smoluchowska zdecydowała, że rozpatrzy wniosek 16 października [na posiedzeniu niejawnym - przyp. Tadeusz Zieliński]. Na tym sprawa się zakończyła. Wysok jesz-
cze przed rozprawą umieścił zdjęcie sędzi na stronie internetowej "Biuletynu Narodo-
wego". Napisał, że uchodzi za najpiękniejszą kobietę w wydziale karnym Sądu Rejonowego w Lublinie.

Dariusz Jędryszka

Źródło -
"Dziennik Wschodni"
Nr 186 (4110), rok XV, str. 3Foto:
W oczekiwaniu na przybycie
Sędzi Agnieszki Smoluchowskiej
oglądamy wokandęFoto:
Na rozprawę wpuszczono
tylko dziennikarzy i małą grupę
publiczności. Na zdjęciu - p. Sędzia
Smoluchowska i "oskarżony"
Grzegorz WysokFoto:
Na proces przybyło ponad
100 osób, w tym dziennikarze i
koledzy red. Wysoka ze Stowarzyszenia Osób
Represjonowanych w Stanie Wojennym z p. Kazimierzem
Staszem - b. prezesem, a obecnie członkiem
władz Stowarzyszeniana na czele

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz