18 września 2009

O Tekturze raz jeszcze

Od: YouTube Service
Do: mndystrybucja
Temat: Prośba - użytkownik Luke669
wysłał Ci wiadomość

Witam!

Ostatnio pisał Pan skargę do Prokuratury na temat koncertu, który organizowany
był przez Tekture. Chciałbym tylko zauważyć, że Screamo Crust nie oznacza pal krzyż, tylko scream znaczy krzyk, a crust to pewien rodzaj muzyki nie związany z sataniz-
mem. Przez takie skargi Klub Tektura może zostać zamknięty, co bardzo by zaszkodzi-
ło np. mi, ponieważ gram w zespole rockowym który w ogólnie nie ma związku z sa-tanizmem, a raczej z szerzeniem miłości i tolerancji. Tektura umożliwia takim zespołom jak mój jakiś start.

Proszę, jeżeli będzie Pan jeszcze kiedyś urażony jakimiś plakatami przemyśleć dwa razy czy słusznie oskarża Pan niewinnych ludzi. Zastanawiam się czemu nie napisałby Pan skargi do prokuratury na temat koncertów hiphopowych na których szerzona jest agresja, nietolerancja i narkotyki.

Jestem wierzącym katolikiem, a takie plakaty mnie nie urażają. Pamięta Pan słowa Jezusa o nadstawianiu drugiego policzka? Pisanie skarg do prokuratury to zdecydowa-nie jest ofensywa, a Bóg uczył nas że powinniśmy nie atakować. Nienawiść prowa-
dzi do kolejnej nienawiści co kończy sie tylko grzechem. Jeszcze raz proszę, niech Pan nie składa takich bezsensownych skarg, które mogą się trochę lub bardziej przyczy-
nić do zniszczenia marzeń młodych ludzi.
Moja odpowiedź -

Szanowny Panie!
Zgodnie w Pana prośbą wyjaśniam.

Nasze oburzenie wzbudził nie tyle sam koncert, co publiczne wykorzystanie do
jego promocji symboliki drogiej i świętej dla chrześcijan. Użycie do reklamy zespółu S.A.T.A.N (niezależnie od tego jaki rodzaj muzyki zespół ten wykonuje) obrazu krzyża
i różańca musi Pan chyba - jako wierzący katolik - uznać za coś co najmniej nie-
stosownego. Jest kwestią indywidualnej wrażliwości co kogo uraża - my uznaliśmy, że nasze uczucia religijne zostały tutaj obrażone i jest kwestią Prokuratury i sądu roz-
strzgnięcie tego dylematu. Nie po to ustawodawca zagwarantował w kodeksie karnym odpowiednie zapisy, by było one li tylko martwą literą. My po prostu korzystamy z naszych praw.

Poruszył Pan też Klubu Tektura. Wyjaśniam, że nie oskarżamy ludzi związanych
z tym środowiskiem o cokolwiek (sprawę tę już osobiście wyjaśniałem w rozmowie z kierownictwem Klubu) a nasz niepokój wzbudziło tylko to, że wspomniane pla-
katy wisiały m.in. na tablicy ogłoszeniowej Klubu. Nie chcemy też w jakikolwiek spo-
sób szkodzić młodym ludziom, którzy tworzą muzykę i znajdują w tym zamiłowa-
nie. Życzymy Panu sukcesów na obranej drodze.

Z wyrazami szacunku

Grzegorz Wysok

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz