21 września 2009

Obchody 30-lecia Konfederacji


Relacja z uroczystości
Jubileuszu 30-lecia KPN

5 września 2009 r. redakcja "Biuletynu" wzięła udział w ogólnopolskich obcho-
dach 30-lecia powstania Konfederacji Polski Niepodległej. Spotkanie około trzystu osób z większości istniejących oraz historycznych struktur partii zainaugurowała uroczysta Msza św. w Kościele Św. Trójcy, której przewodniczył ks. Stanisław Juraszek ze Śląska. W płomiennym kazaniu przypomniał rolę KPN w propagowaniu etosu rycerskiego oraz zaapelował o konsekwentne trwanie przy wartościach patriotycznych
i narodowych. Msza św. była integracyjnym elementem obchodów 30-lecia pows-
tania partii dzięki przesunięciu uroczystości na godzinę 14.00, czym umożliw-
iono wspólne spotkanie wszystkich Konfederatów.

Kolejnym punktem obchodów była sesja naukowa w godnej scenerii Sali Wiel-
kiej Zamku Królewskiego w Warszawie. Zgromadzonych przywitał prowadzący uro-
czystość p. Stefan Melak - wieloletni przewodnik po Zamku i współzałożyciel Komitetu Katyńskiego, zaś widowiskową asystę zapewniła paramilitarna sztafeta Związku Strzeleckiego "Strzelec". Blok referatów rozpoczęło przemówienie byłego szefa KPN okręgu Bielsko-Biała p. posła Stanisława Pięty, który odczytał przesłanie Marsza-
łka Senatu Zbigniewa Romaszewskiego "Do wszystkich Kolegów z Konfederacji Polski Niepodległej i współtowarzyszy walki z totalitaryzmem". Jako drugi wystąpił prze-
wodniczący "Solidarności Walczącej" Kornel Morawiecki, który podziękował Konfederatom za odwagę oraz przypomniał, iż "KPN był dla ludzi Solidarności natchnieniem i motywacją do działań w kierunku pełnej niepodległości". Jako ostat-
nia referat wygłosiła p. senator Jadwiga Rudnicka ze Stronnictwa Pracy prezesa
A. Owsińskiego uświadamiając zebranym, iż nie przypuszczała w podziemiu,
że gnębieni KPN-owcy będą organizować uroczystości niepodległościowe na Zamku Królewskim. W sesji naukowej wzięli również udział m.in. senator mec. Piotr Andrzejewski (obrońca w procesach KPN), Edward Mizikowski z podziemnego MRKS, Ewa Hołuszko z konspiracyjnego MKK NSZZ "Solidarność", prof. Janusz Siemiń-
ski z Ligi Polskiej Jana Pyszki, Janusz Sanocki z Ruchu na Rzecz Praworządności oraz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych, a także koalicjanci KPN: Elżbieta Po-
stułka z Krajowej Wspólnoty Emerytów i Kombatantów, Zygmunt Miernik z Ruchu Ob-
rony Bezrobotnych, Marek Michałowski - komendant Związku Strzeleckiego "Strze-
lec" oraz dziennikarze, w tym Rafał Ziemkiewicz i Andrzej Anusz.

Do zgromadzonych działaczy Konfederacji zwrócił się przewodniczący A. Słom-
ka z podziękowaniem za dotychczasową służbę Polsce oraz apelem o dalsze konse-
kwentne trwanie na straży niepodległości, zagrożonej dyrektywami Unii Europej-
skiej. Ujawnił m.in. tajny dokument SB z 1984 roku, znaleziony w zasobach
IPN mówiący o inwigilacji Zamku Królewskiego - miejsca konspiracyjnych spotkań
KPN-owców. Obchody uświetnił aktor Maciej Rayzacher recytacją klasyki poezji romantycznej i niepodległościowej. Związek Strzelecki odznaczył wyróżniających się działaczy swoimi medalami, a najnowszy numer "Biuletynu" jego redaktor na-
czelny Grzegorz Wysok z powodzeniem kolportował w kuluarach Zamku Królewskie-
go. Po uroczystościach miała odbyć się sesja popularno-naukowa na temat Konfederacji, jednak posłowie SLD i PO na tajnym posiedzeniu Sejmowej Komisji Obrony wymusili na Ministrze Obrony anulowanie zorganizowanej w Muzeum
Wojska Polskiego konferencji popularno-naukowej nt. "KPN - ostatnim pokoleniu Polskiego Państwa Podziemnego" jako pretekst podając obawę o agitację przedwyborczą. Dlatego spotkanie i dalszą część dyskusji o Konfederacji kontynu-
owano w sali pielgrzyma parafii św. Stanisława Kostki na Żoliborzu.

Tadeusz Zieliński
(tekst + zdjęcia)

__________

Fotoreportaż -


Foto 01:
W obchodach 30-lecia KPN uczestniczyło
ponad trzysta osób z większości istniejących
oraz historycznych struktur partiiFoto 02:
Piękna i Bestia.
Stare i ... młode pokolenie działaczy
KonfederacjiFoto 03:
Plac Zamkowy w Warszawie.
Od lewej: współzałożyciel KPN dr Stefan
Kucharzewski, red. Grzegorz Wysok
i Krzysztof Ciesielski z LublinaFoto 04:
Kościoł św. Trójcy na Solcu.
Od lewej: dr Stefan Kucharzewski,
Adam Słomka i Grzegorz WysokFoto 05:
Spotkanie zwolenników Moczulskiego
odbyło się w lokalu Stowarzyszenia Wolnego
Słowa będącego jawną ekspozyturą
środowiska KORFoto 06:
Starszy sierżant Związku
Strzeleckiego z Rzeszowa z oburzeniem
przyjął działania Prokuratury pod-
jęte wobec naszego KolegiFoto 07:
Grzegorz Wysok w towarzystwie
Korpusu Inspektorów ZS "Strzelec"Foto 08:
Uczestnicy obchodów
z zainteresowaniem sięgali po archi-
walne numery "Biuletynu"Foto 09:
Pamiątkowe zdjęcie z warszawskich
uroczystości Jubileuszu 30-lecia KPN.
Na piewszym planie m.in. dr Polak i Dariusz Wójcik,
w głębi - red. Grzegorz Wysok

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz