29 września 2009

Głośny proces

Rozpoczął się proces
przewodniczącego LPR w Lublinie

Działacz prawicowy i historyk Grzegorz Wysok został oskarżony o nawoływanie
na łamach wydawanego przez siebie miesięcznika "Biuletyn Narodowy" do niena-
wiści wobec Żydów. Na rozpoczynający się w ubiegły wtorek proces do Sądu Re-
jonowego w Lublinie przyszło kilkadziesiąt osób z transparentami w obronie oskarżonego.Foto:
Wyk. Tadeusz Zieliński
Hol przy sali nr 5 Wydziału Karnego
Sądu Rejonowego. Jeszcze kwadrans do rozprawy,
a ludzie wciąż napływają...


Prokuratura Rejonowa w Lublinie wszczęła śledztwo po publikacjach Karola Adamaszka w "Gazecie Wyborczej", który pisał, że Grzegorz Wysok w swoich tekstach na łamach "Biuletynu" przedstawił Żydów jako "chciwców chcących z Polski wykro-
ić własne państwo". Wysok twierdzi, że w piśmie wyraził swoje stanowisko w zwią-
zku z roszczeniami majątkowymi i groźbami wysuwanymi wobec Polski przez niektóre wpływowe środowiska żydowskie, a akt oskarżenia został sporządzony w oparciu o fałszywą opinię podszywającego się pod rolę biegłego pracownika Wydziału Politologii UMCS.

Przed rozpoczęciem procesu zwolennicy Grzegorza Wysoka rozwinęli transparenty
w jego obronie, omówili różaniec i odśpiewali pieśni religijne. Modły nie podziałały na panią sędzię, która stanowczo wyprosiła z sali rozpraw część publiczności ze względu na brak miejsc. Na świadków zostały wezwane lubelskie radne Monika Wac, Sabina Włodek i Wioletta Szafrańska-Kocuń oraz Karol Adamaszek. Ale do prze-
słuchania świadków nie doszło, bo oskarżony złożył wniosek o doprecyzowanie aktu oskarżenia. - Jest on dla mnie niezrozumiały i nie precyzuje, w których publika-
cjach i jakimi słowami miałbym się dopuścić zarzucanych mi przestępstw. Dlatego
jest mi trudno się bronić - uzasadniał Wysok. W związku z tym sprawa została zwróco-
na do postępowania przygotowawczego w Prokuraturze. Kolejny termin rozprawy wyznaczono na 16 października, ale już bez udziału publiczności.

(Sl)

Źródło -
"Nowy Tydzień" - nr 39(152),
str. 2 z 28 IX 2009 r.

__________

Prezentuję trzecią część reportażu filmowego sprzed Sądu Rejonowego
w Lublinie, w którym "niepoprawny politycznie" Grzegorz Wysok udziela wywia-
du lubelskim mediom, w tym dziennikarzom Radia Lublin, "Dziennika
Wschodniego" oraz "Nowego Tygodnia w Lublinie" -

Tadeusz Zieliński

Video 1:
Proces polityczny (3)
22.09.2009 r.

Powyższy film można również obejrzeć
w lubelskiej rozgłośni pod adresem -
http://www.youtube.com/user/mndystrybucja

Redakcja "Biuletynu"

__________

Zamieszczam trzecią część materiału filmowego z uroczystego spotkania
Kresowian w Warszawie, podczas którego marszałek Jarosław Kalinowski, obec-
nie poseł do Parlamentu Europejskiego uhonorował międzynarodowym Orderem
"Misja Pojednania" najbardziej wyróżniających się działaczy ruchu kreso-
wego -

Tadeusz Zielińki

Video 1:
Wręczenie Orderu "Misja
Pojednania"

Powyższy film można również obejrzeć
w lubelskiej rozgłośni pod adresem -
http://www.youtube.com/user/mndystrybucja

Redakcja "Biuletynu"

__________

O wystawie raz jeszcze...

Okazuje się, że jeszcze ludzie, którym "nie jest wszystko jedno". 28 IX w godzi-
nach wieczornych ktoś zrobił co należy. Antypolska wystawa godząca w honor nasze-
go narodu, epatująca wulgarnością, drwiąca z tragicznych wydarzeń z naszej histo-
rii została zniszczona. Szkoda, że doszło do złamania prawa, ale innego sposo-
bu - niestety - nie było.

O wiele większym przestępstwem niż zniszczenie kilku plastikowych plansz było dopuszczenie do tego, aby taka wystawa mogła w ogóle zaistnieć. Niestety żyjemy
w czasach, w których na pomoc ze strony prokuratury i odpowiednich władz w sy-
tuacji ataków antypolonizmu nie możemy liczyć.

I jeszcze jedna uwaga. W polskojęzycznych mediach uparcie nazywa się sprawcę
(ów) zniszczenia prowokacyjnej wystawy "wandalami". Jest to nieprawda! "Wandale"
to osobnicy, którzy niszczą coś bezmyślnie, a tutaj mieliśmy do czynienia ze świa-
domą dobrze zaplanowaną robotą. Brawo!

Grzegorz Wysok

__________

Ktoś zniszczył prowokacyjną wystawę stojącą w centrum Lublina. Jak widać
cierpliwość Polaków ma jednak swoje granice. Organizatorzy wystawy odgrażają
się, że odtworzą zniszczone plakaty i wystawią je raz jeszcze. Wytrwałość go-
dna lepszej sprawy -

Video 1:
(filmował Adam Leks)
Antypolska wystawa zniszczona!
28 wrzenia 2009 r.

Powyższy film można
obejrzeć w Telewizji Narodowej -
http://www.youtube.com/user/GrzegorzWysok09

Redakcja "Biuletynu"

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz