2 września 2009

Apel do dziennikarzy


Na zdjęciu -
Grzegorz Wysok


Apel do Koleżanek i Kolegów dziennikarzy
o obronę wolności słowa


Szanowni Koleżanki i Koledzy!

Zwracam się do Was w sprawie, która powinna wzbudzić Wasz szczególny niepo-
kój. Otóż 22 września rozpoczyna się w lubelskim Sądzie Rejonowym bezprecedensowa rozprawa, której głównym bohaterem będzie piszący te słowa. Oskarżony zostałem z art. 256 i 257 kk za to, że w wydawanych i redagowanym przez siebie piśmie o nazwie "Biuletyn" wyraziłem w sposób publicystyczny swoje stanowis-
ko w związku z roszczeniami majątkowymi i groźbami wysuwanymi wobec Polski przez niektóre wpływowe środowiska żydowskie. Za opisanie prawdy i własny osąd tego procederu Prokuratura postawiła mi zarzuty.

Stoimy wobec narastającej fali tego typu działań. Przypadki podobne do mojego mnożą się, a o ocenie poglądów coraz częściej decyduje zasada "politycznej poprawności", na straży której stoi policja, prokuratura i sądy. W takiej sytuacji konstytu-
cyjna wolność słowa, prasy i wyrażania poglądów staje się fikcją.


Szanowni Państwo!

Kto jak kto, ale właśnie dziennikarze powinni być na te zagrożenia szczególnie wyczuleni. Słowo to przecież nasz warsztat pracy. Apeluję więc do Was o solidarność
w mojej walce o wolność prasy, jak również proszę o obiektywne informowanie
i relacjonowanie przebiegu procesu oraz nieuleganie ewentualnym naciskom ze
strony Waszych mocodawców. Pamiętajcie - dzisiaj ja, a jutro...?

Grzegorz Piotr Wysok
/podpis/
Rad. nacz. "Biuletynu"
ul. Niecała 10/44
20-080 Lublin
tel. (0-81) 53-278-05
http://grzegorzwysok.blogspot.com/


Do wiadomości -
(w kolejności alfabetycznej)

- "Biuletyn Solidarności" - sekretariat.lublin@solidarnosc.org.pl
- "Dobry Znak" - redakcja@gazeta-dobryznak.pl
- "Dziennik Wschodni" - redakcja@dziennikwschodni.pl
- "Gazeta w Lublinie" - redakcja@lublin.agora.pl
- "Idź pod Prąd" - knp@knp.lublin.pl
- "Kurier Lubelski" - mpodgajny@kurierlubelski.pl
- "MM Moje Miasto" - redakcja@mmlublin.pl
- "Najwyższy Czas!" - redakcja@nczas.com.pl
- "Nowy Tydzień" - redakcja@ntlublin.pl
- PAP Lublin - lublin@pap.pl
- Rafał Ziemkiewicz - ziemkiewicz@3w.pl
- Radio Centrum - newsroom@centrum.fm
- Radio "eR" - redakcja@radioer.pl
- Radio Lublin - poczta@radio.lublin.pl
- Radio Podlasie - studio@radiopodlasie.pl
- Stanisław Michalkiewicz - michalkiewicz@michalkiewicz.pl
- TV Lublin - sekretariat@lub.tvp.pl
- Original Massage -
From: alicjabr@gmail.com
To: mndystrybucja@o2.pl
Sent: Sunday, August 30, 2009 9:31 AM
Subject: Proszę o zainteresowanie się sprawą satanistów

Witam serdecznie!

Z dużą uwagą śledzę poczynania Panów w sprawach, które mnie jako matkę,
Polkę i patriotkę również dotykają i są bliskie mojemu sercu. Cieszę się, że są ludzie, którzy potrafią stanąć w obronie polskości i nie dać do końca splugawić dobrego imienia naszej Ojczyzny przez wszelkiej maści pismaków "czerwonej gazety"
czy satanistów.

Problem z którym się zwracam do Państwa dotyczy podobnej kwestii jak ta poru-
szana przez Panów ostatnio (satanistyczny koncert w Bychawie). Chodzi mianowicie o deprawujące i obraźliwe koncerty, które mają się odbyć w (...). Główną "gwiazdą" ma być satanistyczny zespół (...). Na plakacie widnieje logo innego zespołu z odwróconym krzyżem. Sprawdziłam w internecie i okazuje się, że to grupa (...), która swoją stronę internetową firmują pentagramem. Mam nadzieję, że ludzie tacy jak Wy nie dopu-
szczą aby młodzież, którą musimy chronić wybrała się na ten festiwal zła.

To nie koniec. Do (...) przyjedzie zespół (...), o którym ostatnio było głośno z powo-
du procesu sądowego lidera grupy. Satanista ten podarł podczas koncertu Biblię. Jest to przykład najwyższej deprawacji i deptania uczuć religijnych osób, które mieszkają
w naszym katolickim kraju. Ja jako matka chciałabym chronić swoje dzieci przed tego typu skrzywieniami, dlatego zwracam się z prośbą do Państwa. Nie pozwólmy im na
to! Tu chodzi o dobro nasze i naszych dzieci. Diabeł tylko czeka na takie okazje.

Proszę o odpowiedź, jakie działania mają zamiar Państwo podjąć.

Alicja B.

__________

Krótki komentarz:

Zamiast odnotowania w kronice napływających do nas wiadomości postanowiliś-
my zamieścić powyższy tekst wraz z krótką z naszej strony odpowiedzią. Nie wszystko bowiem wygląda tak, jak się na pierwszy rzut oka wydaje, a w naszych ocenach po-
trzeba jest więcej rozsądku, trzeźwości i umiaru niż gorączki i świętego obu-
rzenia.

Redakcja "Biuletynu" odmawia pełnej publikacji listu przesłanego przez p. Alicję. Sprawa bychawskiego koncertu, do której odniosła się Pani w swoim tekście została już dostatecznie szeroko upubliczniona również przez inne środowiska, także wrogie ruchowi narodowemu. W związku z organizacją kolejnych imprez o charakterze sata-nistycznym nie chcemy brać udziału w ich reklamowaniu, zaś czynienie takiego
szumu medialnego za wszelką cenę uważamy za bezideowe i szkodliwe.

Z poważaniem

Tadeusz Zieliński

1 komentarz:

  1. Ja odnośnie listu nadesłanego w sprawie koncertu. Rozumiem o co Pani chodzi: uczucia religijne, młodzież itp. Tak się składa, że wiem, o który koncert chodzi: jaki zespół, który klub - tak się składa, że do klubu tego wstęp jest od 18 lat, a wiec tylko dla ludzi dorosłych. Więc nie ma mowy o narażaniu młodzieży. A dorośli sami muszą rozstrzygnąć co jest dla nich zagrożeniem, a co nie. Proszę więc nie postulować ochrony przed rzekomym "diabłem" na siłę - większość ludzi rozumie, że to tylko taka sceniczna stylizacja. A że żyjemy w demokratycznym kraju - wolno mieć taki gust, a nie inny i już.

    OdpowiedzUsuń