11 września 2009

Felietony Adama Leksa


Foto:
Wyk. Tadeusz Zieliński
Na zdjęciu - kol. Adam Leks

ROZMOWY KTÓRE MIEWAŁ
KRÓL SALOMON MĄDRY


Nowy Lebensraum

Motto:
Żebyż do niewygód życiowych zaliczała się ciasnota umysłu!
Stanisław Jerzy Lec

Jest nas zbyt wielu. Podobno ludziska rozplenili się aż strach, co już widać gołym okiem. Sytuacja staje się poważna, bowiem nie można nawet spokojnie wyjść z domu żeby nie napotkać jakiegoś człowieka. W tak alarmistycznym tonie, choć może nie
tak dosłownie wieszczą różne postępowe gazety przeludnienie ziemi. Mnie tam cias-
no nie jest. Co więcej - lubię ludzi, więc dla mnie to "kaine problem", ponadto u-
ważam, że człowiek ze względu na swoją wyjątkowość i rozum powinien podporząd-
kowywać sobie ziemię, oczywiście unikając dewastacji.

Agresywni ewolucjoniści sądzą jednak inaczej. Wedle ich mniemania wszyscy lu-
dzie wywodzą się bowiem z zupy, tzn. ziemskiego pyłu organicznego, który został wy-
mieszany i rozpuszczony przez padające deszcze, więc nie są niczym wyjątkowym. Ciekaw tylko jestem czy była to "pomidorowa", czy jakaś inna? Nawiasem mówiąc, ro-
zumiem teraz jakie hercklekoty muszą przeżywać wyznawcy tej teorii spożywający płynne posiłki z torebek. Przecież swoim niecnym postępkiem przerywają narodziny nowych form życia! To kanibalizm w czystej postaci.

Niestety nie są oni już wyjątkiem, albowiem duża część katolików obecnie wierzy,
że Pan Bóg stworzył świat przez ewolucję, tak jakby był rozkojarzonym geniuszem, któ-
ry nie potrafi zrobić czegoś raz a dobrze. Swoją oryginalnością zwraca także uwagę lansowana przez ewolucjonistów teoria wielkiego wybuchu (powstanie układu sło-
necznego) którą ja nazywam teorią artylerzystów. Wszystkie one mają na celu "udowo-
dnienie", że jesteśmy przypadkowym i przejściowym tworem na tej planecie,
który przez swoją nadmierną działalność, wynikającą ze zbyt rozrośniętej populacji niszczy ten piękny świat i nie daje mu przechodzić przez następne fazy rozwoju.

Słowem zostaliśmy stworzeni dla świata a nie świat dla nas. Przeczy to kreacjoniz-
mowi, w którym człowiek dzięki swojej wyjątkowości jako Istota Boża sprawuje w świecie nadrzędną rolę, podporządkowując wszystko na tej ziemi swoim celom i potrzebom bytowania. Ewolucjoniści zaś uważają kreacjonizm za chrześcijańską mitologię o-
raz przeżytek i chcą "ratować" ten świat, który nieopatrznie nas "stworzył" (jakiż on głu-
pi, skoro stworzył swoich gnębicieli jak pijany ojciec!) najlepiej poprzez radykalne zmniejszenie naszej populacji, pozostawiając z tego co jest 5%. Nawet tak wielcy "do-
broczyńcy ludzkości" jak towarzysz Stalin i Adolf Hitler razem wzięci, w swoich naj-
czarniejszych scenariuszach tego nie przewidywali! Wymagać to jednak będzie otwo-rzenia na nowo obozów koncentracyjnych i pieców krematoryjnych, w których dla odmiany - wypalać się będzie teraz postęp.

Osobiście te wszystkie teorie (oczywiście poza kreacjonizmem) uważam za spisko-
we. Pomimo swej "naukowości" mają one jedynie na celu wyeliminowanie, a
przynajmniej zachwianie naszej wiary w moc sprawczą Boga oraz uczynienie z nas niewolników różnych świeckich proroków. Wszak marksizm też był "naukowy"! Gdy
raz odrzucimy Prawdę Objawioną, apostazji nie będzie końca.

Adam Leks

__________

Video dokument -

Prezentujemy krótki film z 7 IX 2009 r. poruszający kwestię bulwersujących
wpisów dokonywanych przez osoby ze środowisk satanistyczno-ateistycznych na otwartym serwisie internetowym You Tube.


Video 1:
Szatańskie bluźnierstwa
na YouTube

Powyższy film można również obejrzeć
w lubelskiej rozgłośni pod adresem -
http://www.youtube.com/user/mndystrybucja

Redakcja "Biuletynu"

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz