25 lipca 2009

Do Instytutu Norwida


Foto:
Wyk. T. Zieliński
Na zdjęciu - autor listu


Lublin, 7 VII 2009 r.

p. Adam Gmurczyk
Instytut Norwida
i Redakcja wydawnictwa
"Cywilizacja Czasów Próby"

e-mail - 17@nop.org.pl

Zapoznałem się z zawartością pierwszego numeru Waszego pisma i stwierdziłem,
że problematyka w nim podjęta godna jest uwagi. Dobór artykułów jest wyważony i po-
kaźna doza wiedzy przekazana. Po lekturze doszedłem do przekonania, że poziom zespołu redakcyjnego daje nadzieję rozwoju wydawnictwa w kierunku wspierania ruchu narodowego w Polsce. Zwracam jednak uwagę na to, aby nie przeteoretyzować pis-
ma w kolejnych jego numerach, ale zamieszczać artykuły wskazujące Czytelnikowi pra-
ktyczne sposoby skutecznego działania na rzecz restauracji autentycznego ruchu narodowego w Polsce i jego powrotu na arenę polityczną. Widzę tutaj sugestię otwa-
rcia na łamach pisma dyskusji na ten temat.

Ze swej strony informuję, że jestem narodowcem, polskim patriotą i zwolennikiem monarchii. Szerzej poglądy swoje wyłożyłem w opracowaniu "Testament narodowca Polaka", którego tekst jest dostępny na stronie internetowej http://grzegorzwysok.
blogspot.com/. Proponuję, by wydawnictwo w dalszej perspektywie przekształcić w ze-
szyty polityczno-dydaktyczne, których celem byłoby nieustanne podnoszenie niez-
będnej wiedzy i wyrobienia politycznego Czytelników, ukierunkowane na odbudowa-
nie świadomości Polaków i określanie sposobu walki o suwerenne stanowienie o
sobie Narodu Polskiego.

Z wyrazami szacunku

/podpis/
Waldemar O.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz