31 lipca 2009

Wniosek dowodowy


Biuro podawcze
Prokuratury Okręgowej
ul. Okopowa 2 A, 20-950 Lublin
26 lipiec 2009
/podpis/

Lublin, dnia 27 VII 2009

Grzegorz Piotr Wysok
ul. Niecała 10/44
20-080 Lublin
tel. (0-81) 53-278-05

Prokuratura Rejonowa
Lublin-Północ
Sygn. akt 1 Ds. 244/08

Wniosek dowodowy

W związku z tym, że przeciwko p. Konradowi Zielińskiemu podszywającemu się
pod rolę "biegłego" wniosłem zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa z art. 233 par. 4 kk (sprawa będzie się jeszcze długo toczyła, gdyż zamierzam wnieść kasację postanowienia Sądu Rejonowego z dn. 6 VII 2009), wnoszę o powołanie innego (innych) ekspertów w celu dokonania analizy treści "Biuletynu".

Ze swej strony proponuję następujące osoby będące samodzielnymi pracownikami naukowymi, specjalizującymi się w interesującej Prokuraturę dziedzinach:

1. prof. Ryszard Bender (KUL)
2. prof. Mirosław Piotrowski (KUL)
3. dr hab. Ryszard Polak (Akademia Podlaska)
4. dr Adam Wielomski (Akademia Podlaska)
5. dr hab. Mieczysław Ryba (KUL, WSKSiM w Toruniu)
6. prof. Barbara Jedynak (UMCS)
7. ks. prof. Zygmunt Zieliński (KUL)
8. prof. Bogusław Wolniewicz (Uniwersytet Warszawski)
9. prof. Jacek Bartyzel (Uniwersytet im. M. Kopernika w Toruniu)
10. prof. Jerzy Robert Nowak (Akademia im. Jana Długosza
w Częstochowie, WSKSiM w Toruniu)

Wymienieni naukowcy nie są ze mną powiązani ani węzłami rodzinnymi ani naukowymi, gwarantują więc rzetelność i bezstronność analizy.

Z poważaniem
/.../
mgr Grzegorz Wysok

Ps. W przypadku nieakceptacji wyżej wymienionych służę
listą dalszych nazwisk.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz