3 lipca 2009

Sprostowanie


- Fotomontaż zdjęcia dokonany
przez "Gazetę Wyborczą" w Lublinie

__________

Wpłynęło 29.06.2009 r.

(pieczątka)
AGORA S.A. w Warszawie
Oddział w Lublinie
ul. Krakowskie Przedmieście 21
20-002 Lublin

Lublin, 29 VI 2009
"Gazeta Wyborcza" w Lublinie

Sprostowanie

W poniedziałkowym numerze "Gazety w Lublinie" (29 VI 2009 r., str. 3) ukazał się artykuł sygnowany KAD (Karol Adamaszek?) pt. "Szef miejskiej LPR - Grzegorz W. oskarżony o antysemityzm".

W tekście tym autor niezgodnie z prawda sugeruje (nawet w samym tytule, ale i w dalszej części publikacji), iż lubelska Prokuratura przedstawiła mi już akt oskarżenia i "niedługo rozpocznie się" proces.

Tymczasem do tego długa droga, gdyż póki co 6 lipca br. odbędzie się posiedze-
nie Sądu, ale... w przedmiocie rozpatrzenia mojego "Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa" z art. 233 par. 4 kk ("Kto jako biegły sporządza fałszywą opinię") przez wspomnianego w artykule KAD-a "biegłego historyka" czyli dr hab. Konrada Zielińskiego z Wydziału Politologii UMCS - na podstawie którego "ekspertyz" Prokuratura Lublin-Północ usiłuje spreparować przeciwko mnie zarzuty z art. 256
i 257 kk. Sytuacja wygląda więc trochę jak w znanym przysłowiu: "Złapał Kozak Tatarzyna, a Tatarzyn za łeb trzyma".

Ponadto wnoszę o sprostowanie nieprawdziwej informacji (powtarzanej uporczywie
i we wcześniejszych publikacjach "Gazety w Lublinie"), iż "Biuletyn" pod moją redakcją jest "pismem niezarejestrowanym". Faktycznie jest on miesięcznikiem społeczno-po-
litycznym kolportowanym bezpłatnie (dostępnym również w Internecie) wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego - zgodnie z obowiązującymi zasadami.

Proszę o zamieszczenie niniejszego sprostowania zgodnie z prawem prasowym w najbliższym numerze "Gazety w Lublinie" w odpowiednim miejscu i widoczną
czcionką.

Bez szacunku

/podpis/
Grzegorz Piotr Wysok
redaktor naczelny "Biuletynu"

__________

Ps. W wydaniu internetowym "Gazety Wyborczej w Lublinie" wykorzystano też bez mojej zgody zdjęcie pobrane ze strony internetowej dokonując fotomontażu (opaska na oczach). Na zdjęciu tym rozmawiam z red. Stanisławem Michalkiewiczem w auli KUL podczas panelu dyskusyjnego nt. Traktatu Lizbońskiego - autor zdjęcia Tadeusz Zieliński. Rozważam podjęcie kroków prawnych przeciwko "Gazecie w Lublinie" za bezprawne wykorzystanie mojej własności.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz