27 lipca 2009

List od p. Jegorowa


Na zdjęciu -
Ryszard Jegorow
- fotografia dostarczona przez autora

__________

Puławy, lipiec 2009 r.

Pan
Grzegorz Wysok
Redakcja czasopisma
"Biuletyn Narodowy"

Od roku 2008 czytamy każdy kolejny numer "Biuletynu". Z treści artykułów można
się zapoznać z aktualną sytuacją gospodarczo-polityczną naszego kraju. Jest to czaso-
pismo podające PRAWDĘ. Przypomina o tradycji naszego Narodu, na której powi-
nno opierać się wychowanie nowego pokolenia. Prasa i wydawnictwa dostępne w kio-
skach podają wiadomości poprawne politycznie - zgodnie z opcją partii politycz-
nych, rządu czy też UE - nie zawsze zgodne z prawdą.

Dziękuję serdecznie za przypomnienie, pamięć o mojej twórczości pisarskiej ("Biuletyn" nr 11). Pragnę dodać - uzupełnić, że ostatnią moją książką jest "Anty-
semita" napisana w latach 1997-98 wydawnictwa OLADORA w Puławach. Jest to moja biografia. Opisuje w niej całe moje życie od urodzenia poprzez lata szkolne, pracę -
służbę w Wojsku Polskim, założenie rodziny, okres dziennikarski i pisarski. Jest
też ocena sytuacji społeczno-politycznej. Polecam ją interesującym się historią Polski przed i po II wojnie światowej. Dziękujemy całej Redakcji za odważne ukazywanie stanu naszej gospodarki i polityki. Życzymy długich lat owocnej działalności publicystycznej.

Wierni czytelnicy z Puław -

/podpis/
Ryszard Jegorow
pisarz, literat

/podpis/
Witold Bibow
mgr ppłk
pilot wojskowy


- "Antysemita" to autobiograficzna
powieść pisarza Ryszarda Jegorowa

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz