29 lipca 2009

Ks. Isakowicz-Zaleski w Lublinie

Tematem kolejnego spotkania zorganizowanego przez Organizację Monarchis-
tów Polskich (1 VII 2009 r.) było "Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukra-
ińskichna Kresach Wschodnich II RP". Prelegentem był znany powszechnie z
wielu spektakularnych działań ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, a wykład zbiegł się nieprzypadkowo z datą wręczenia przez władze KUL doktoratu honoris-causa pre-
zydentowi Ukrainy Wiktorowi Juszczence. Warto wspomnieć, że w związku z
"najazdem" prezydentów na Lublin policja przeprowadziła ze mną (jak za komu-
ny!) rozmowę profilaktyczno-ostrzegawczą, co też opisał w felietonie pomieszczonym w "Naszym Dzienniku" p. red. Stanisław Michalkiewicz. Przez tę "rozmowę" nie mogłem wziąć udziału w konferencji prasowej ks. Isakiewicza.

Spotkanie z księdzem Tadeuszem odbyło się w sali konferencyjnej hotelu Unia-Mercure. Frekwencja dopisała - tak, że duża sala i korytarz z trudem były w stanie pomieścić wszystkich przybyłych. W trakcie wykładu ilustrowanego slajdami czcigodny gość przedstawił w skrócie historię narastania wśród Ukraińców (Rusinów) nastrojów sprzyjającym późniejszym zbrodniom. Uwypuklił rolę inspiracyjną wywiadów Austro-Węgier i Niemiec w tworzeniu nowoczesnego ukraińskiego ruchu narodowego,
którego ostrze wymierzone było w polskość. Wspomniał o cywilizacyjnym podkładzie (kozaczyzna, hajdamacy) tego ruchu, którego najskrajniejszym przejawem były prace "intelektualisty" Dymitro Doncewa - ideologa i piewcy rzezi, na którego pis-
mach wychował się Stefan Bandera.

W dalszej części prelegent opisał najbardziej drastyczne przypadki mordów do
jakich doszło w latach wojny - poczynając od września 1939, aż po apogeum zez-
wierzęcenia w roku 1943. Szczególne wrażenie wywarło na słuchaczach prze-
dstawienie metod jakimi posługiwali się banderowcy. Wszystko uzupełniane było własnymi przeżyciami - rodzina księdza Isakowicza została wymordowana na Wołyniu. Ks. Tadeusz przypomniał zagładę Ormian jakiej dopuścili się Turcy w czasie I
wojny światowej, o której również ze względu na "polityczną poprawność" nie wolno wspominać, ale jakże podobnej co do "metody" ludobójstwa na Kresach. Wspo-
mniał również o niechlubnej roli niektórych przedstawicieli Kościoła prawosławnego
i grecko-katolickiego (metropolita Szeptycki) w opisywanych tragicznych wyda-
rzeniach.

Druga część wykładu dotyczyła współczesności. Ks. Zeleski z oburzeniem mówił o gloryfikacji zbrodniarzy na dzisiejszej Ukrainie, w której uczestniczą najwyższe władze tego państwa z prezydentem na czele. Mordercom wznosi się okazałe pomniki, two-
rzy się o nich pieśni, wiersze, powstają filmy. Jako szczególny przykład perfidii wskazał wmurowanie tablicy ku czci dowódcy UPA Romana Szuchewycza "Czuprynki" na frontonie polskiej szkoły we Lwowie. "To tak jakby Himmlerowi wystawić pomnik w budynku instytucji żydowskej" - nadmienił. Mimo to ks. Zaleski nie pała nienawiścią
do Ukraińców. Domaga się tylko prawdy, która jest warunkiem pojednania.

Po spotkaniu odbyła się dyskusja. W jej trakcie poruszyłem sprawę terminologii używanej wobec ruchów ukraińskich. Moim zdaniem używanie nazwy "nacjonalizm" jest niewłaściwe a nawet niestosowne, gdyż pojęcie to nie jest samo w sobie czymś złym - to po prostu troska o własny naród, lecz nie kosztem innych. Terminem właściwym dla określenia ideologii i praktyki UON-UPA jest słowo "szowinizm", który dopuszcza a nawet propaguje rozwój własnego narodu na krzywdzie sąsiadów.
Moje wystąpienie spotkało się ze zrozumieniem dostojnego gościa i licznych słu-
chaczy.

Po wykładzie redakcja "Biuletynu" przeprowadziła wywiad z ks. Zaleskim poświę-
cony zbrodniom na Kresach i sytuacji w Kościele. Wkrótce będzie go można obejrzeć na stronie internetowej mojego pisma. Do nabycia były książki autorstwa ks. Zales-
kiego - "Księża wobec bezpieki" oraz "Przemilczane ludobójstwo na Kresach". Wszy-
scy zebrani otrzymali też bezpłatnie ostatnie numery "Biuletynu" oraz numer archi-
walny (2) z lipca ub.r. poświęcony w znacznej części ukraińskim zbrodniom na Polakach. Spotkanie prowadził prezes OMP Kol. Łukasz Kluska.

Grzegorz Piotr Wysok

__________

Zdjęcia -
Tadeusz Zieliński


Foto 01:
Prezydium OMP i ks. Zalewski
(pierwszy z lewej)Foto 02:
Prelakcja ks. Zaleskiego była ilustro-
wana wieloma kolorowymi slajdamiFoto 03:
Po wykładzie prelegent
podpisywał swoje książkiFoto 04 (OMP):
Znany lubelski intelektualista
młodego pokolenia p. Piotr Ryszard Mazur
prezentuje najnowsze publikacje
wydawnictwa "Te Deum"Foto 05:
Kol. Daniel Słowik z lubelskiego OMP
w rozmowie z p. Stefanem Kucharzewskim,
znanym działaczem opozycji antyko-
munistycznej(ROPCiO)Foto 06:
Sala Hotelu "Mercure" nie była w stanie
pomieścić licznie przybyłej publiczności

2 komentarze:

  1. Ciekawy materiał, szkoda że nie ma filmu ze spotkania z ks. Zaleskim.

    OdpowiedzUsuń
  2. Filmy zostaną opublikowane na stronie lada dzień.

    OdpowiedzUsuń