10 lipca 2009

Ks. Isakowicz-Zaleski przed KUL


Doktoraty honorowe czy doktoraty "lizusowce"?

1 lipca Senat Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego wręczył doktoraty honoris-cau-
sa prezydentom: Polski - Lechowi Kaczyńskiemu, Litwy - Valdasowi Adamkusowi,
Ukrainy - Wiktorowi Juszczence oraz b. przewodniczącemu Rady Najwyższej Biało-
rusi Stanisławowi Szuszkiewiczowi (dlaczego nie Prezydentowi Łukaszence?).

Najwięcej emocji i kontrowersji wzbudziło wyróżnienie Juszczenki z uwagi na fakt gloryfikowania przez niego band UPA i relatywizowanie zbrodni ludobójstwa na Kre-
sach. Przed gmachem KUL odbyła się demonstracja, w której czynnie uczestniczyli m.in. członkowie i sympatycy LPR, a kierował nią ks. Tadeusz Isakowicz-Zalewski.

Zastrzeżenia moralne budzą jednak i inni wyróżnieni przez KUL dygnitarze. Prezy-
dent Kaczyński (były członek KOR i uczeń masona Jana Józefa Lipskiego) - zamierza podpisać Traktat Lizboński, który przesądzi los naszej suwerenności. W ten sposób stanie się "nasz" doktor honoris-causa nie tylko szalbierzem politycznym (którym już jest), ale i zdrajcą gdyż ślubował jako Głowa Państwa strzec niepodległości Rzeczypospolitej. Jest to jego konstytucyjny obowiązek.

Postać i działalność Adamkusa też budzą zastrzeżenia. Po pierwsze - jego stosunek
do Polaków na Litwie trudno nazwać przyjaznym. Ponadto zawetował ustawę chroniąca przed homoseksualną deprawacją - co nie jest chyba powodem do rado-
ści dla chrześcijan a zwłaszcza tytułem do otrzymania prestiżowego wyróżnienia
na katolickiej uczelni.

Tylko Opatrzności Bożej i prawdopodobnej interwencji z Watykanu zawdzięczamy,
że Senat KUL nie przyznał tytułu doktora masonowi - Jose Manuelowi Barroso - Prze-
wodniczącemu Komisji Europejskiej. "Polityka" doboru wyróżnionych przez lubelską uczelnię budzi wiele poważnych zastrzeżeń.

Grzegorz Piotr Wysok

__________

Zdjęcia -
Tadeusz Zieliński


Foto 01:
Kilkudziesięcioosobowa pikieta Kresowian,
LPR, OMP i UPR napotkała pośpiesznie zatrzaśnięte
drzwi KUL i przestraszoną ochronęFoto 02:
"Katolicki ksiądz nie może wejść na
katolicką uczelnię" - uśmiechał się smutno ks.
Isakowicz. Obok - redaktor "Biuletynu"
Piotr SławińskiFoto 03:
Ks. Zaleski przedstawił główne
hasło protestu: "Prezydencie Lechu Kaczyński!
Krew Kresowian domaga się prawdy!"Foto 04:
"Hańba dla KUL!" - takimi słowami demonstranci
wyrazili swoją sezaprobatę wobec decyzji lubelskiej
uczelni o przyznaniu doktoratu h.c. prezydentowi Ukrainy
Wiktorowi Juszczence. Po środku - prezes lubelskie-
go UPR p. Paweł ChojeckiFoto 05:
Młodzieżówka UPR z transparentem:
"Nie o zemstę, lecz o pamięć wolają ofiary!"Foto 06:
Pomimo nerwowych reakcji BOR, policji
i ochrony KUL protestujący nie dali usunąć
się spod uczelniFoto 07:
Pikieta wzbudziła duże
zainteresowanie ogólnopol-
skich mediówFoto 08:
Red. "Biuletynu" Adam Leks z trans-
parentem: "Apel do władz Ukrainy o wyrażenie
zgody na upamiętnienie śmierci 120 tys.
Polaków na Wołyniu"Foto 09:
Na pikiecie nie zabrakło p. Anny,
która demostracyjnie przywitała zjeżdżają-
cych się oficjeli kolorowym szablonem: "Żądza
zemsty czy żądza przebaczania bez zadośću-
czynienia?"Foto 10:
Piotr Sławiński i Adam Leks udzielają
wywiadu dziennikarce Radia Lublin

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz