6 lipca 2009

Plakaty i ogłoszenie

W związku z bulwersującą decyzją Senatu KUL o przyznaniu doktoratu honoris-cau-
sa prezydentowi Ukrainy Wiktorowi Juszczence - na ulicach Lublina pojawiły się plakaty, które reprodukujemy.

Redakcja "Biuletynu"
Komunikat

1 lipca Wiktor Juszczenko dostanie od władz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego tytuł doktora honoris causa, honorowy tytuł naukowy nadawany przez uczelnie osobom szczególnie zasłużonym dla nauki i kultury.

Czy warto nagradzać takim tytułem człowieka, który regularnie gloryfikuje szowini-
stycznych morderców z UPA (Ukraińska Powstańcza Armia) i OUN (Organizacja Ukraiń-
skich Nacjonalistów), którzy w latach 1939-1947 na Kresach Wschodnich (obecnie zachodnia Ukraina) bestialsko wymordowała ok. 200 tysięcy Polaków?

Solidarni z rodzinami ofiar protestujemy przeciwko nadaniu doktora h.c. prezydentowi Ukrainy i zwracamy się z prośbą o opamiętanie do władz uczelni, która od 90 lat
jest dumą wszystkich Polaków!

Lubelscy patrioci

__________

1 lipca 2009 r.

"Nie o zemstę, ale o pamięć wołają ofiary"

W latach 1939-1945 na kresach Wschodnich (obecnie zachodnia Ukraina) z rąk
szowinistów z UPA
(Ukraińska Powstańcza Armia) i OUN (Organizacja Ukraińskich Na-cjonalistów) zginęło ok. 200 tysięcy Polaków. Dzisiaj władze Ukrainy gloryfikują tych morderców. Czy warto zapomnieć o tej masakrze w imię pojednania z Ukrainą?

Wiktor Juszczenko 2 sierpnia 2006 podczas odbywającego się zjazdu OUN po-
wiedział
: "OUN zawsze była na czele walk o umocnienie idei narodowej (...). OUN przeszła surową praktykę walk w dwudziestych i trzydziestych latach XX stulecia
z Polakami w burzliwe lata II wojny światowej
. Wasze unikalne doświadczenie i umie-
jętności łączenia twardej postawy narodowej z giętkim konstruktywizmem dziś nie
traci na aktualności (...). Dlatego OUN może być chwalebnym przykładem dla wielu politycznych i społecznych sił Ukrainy. Jestem przekonany, że Wasza organizacja
nadal pozostanie jednym z kamieni węgielnych budowy Państwa Ukraińskiego

(...). Sława Ukrainie!

14 października 2006 w 64. Rocznicę powstania UPA Wiktor Juszczenko
podpisał dekret uznający UPA za ruch wyzwoleńczy.

Lubelscy patrioci

__________

Panie Prezydencie W. Juszczenko!

Będąc świadkami zaszczytnego wyróżnienia, jakie otrzymał Pan z rąk Senatu Ka-
tolickiego Uniwersytetu Lubelskiego prosimy, aby modlił się Pan z nami za za-
mordowanych w latach 1943-44 przez OUN-UPA 200 tysięcy Palaków oraz za zamo-
rdowanych Polaków, a także za tych Ukraińców, którzy w piekle wywołanym przez
OUN-UPA zginęli z rąk zdesperowanych Polaków-odwetowców. Niech Pana podwładni nie utrudniają nam stawiania krzyży na zagubionych w polach i lasach mogiłach pomordowanych.

Krewni ofiar

__________

Ogłoszenie

Dnia 12 lipca 2009 r. o godzinie 11.00 w Kościele pw. bł. Piotra Jerzego Frassa-
tiego w Lublinie (ul. Skierki 12 - LSM - oś. Słowackiego) zostanie odprawiona Msza Święta za Polaków pomordowanych na Wołyniu i Kresach Południowo-Wschod-
nich przez szowinistów ukraińskich z OUN-UPA.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy!

Towarzystwo Przyjaciół Krzemieńca
i Ziemi Wołyńsko-Podolskiej

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz