7 lipca 2009

Video dokument

6 VII w Sądzie Rejonowym w Lublinie odbyło się rozpatrzenie wniosku w sprawie możliwości popełnienia przestępstwa z art. 233 par. 4 kk przez "biegłego" dr Konrada Zielińskiego z UMCS na podstawie którego "ekspertyz" Prokuratura Lublin-Północ
(prok. Agnieszka Pakulina) usiłuje spreparować zarzuty przeciwko redaktorowi Grzegorzowi Wysokowi.

Prezentujemy trzy filmy z pikiety przed Sądem Rejonowym w Lublinie. Polecamy
też artykuł red. Wysoka pt. "Sprawiedliwość w gaciach" (post z 7 lipca br.).


Video 1:
Wystąpienie Grzegorza Wysoka
przed rozprawą w lubelskim Sądzie

Video 2:
Przemówienie red. Wysoka
po rozprawie w lubelskim Sądzie

Video 3:
Grzegorz Wysok dziękuje
przybyłym na pikietę w obronie
wolności słowa

Powyższe filmy można również obejrzeć
w lubelskiej rozgłośni pod adresem -
http://www.youtube.com/user/mndystrybucja

Redakcja "Biuletynu"

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz