21 lipca 2009

Walka cywilizacji


Jednym z filarów cywilizacji łacińskiej jest recepcja i stosowanie w życiu prawa rzymskiego. W myśl tych zasad prawo spadkowe jest tak skonstruowane, że w przypa-
dku gdy testujący nie rozporządzi inaczej, dziedzictwo przypada jego krewnym - według odpowiedniej kolejności i we właściwych proporcjach. W przypadku jednak,
gdy brak jest stosownych zapisów testamentowych a zmarły nie pozostawia rodzi-
ny - jego własność przypada państwu. Na tych oczywistych i zarazem prostych zasa-
dach - w Europie i gdziekolwiek dotarła nasza cywilizacja - budowano prawoda-
wstwo.

Jednak w dzisiejszych czasach te zasady są podważane. Chodzi tu o działania po-
dejmowane przez różnorakie organizacje żydowskie (określane przez prof. Normana Finkensteina - przemysłem holocaustu) pragnące "prawem Kaduka" nabyć spadki
po wymordowanych przez Niemców obywatelach pochodzenia żydowskiego. Mamy tu więc do czynienia z myśleniem trybalistycznym zakładającym, że w prawodawstwie liczy się nie prawo państwowe lecz uregulowania charakterystyczne dla funkcjonowania plemienia. Jest czymś przerażającym, że przedstawiciele rządów europejskich państw (w tym rządu polskiego) wchodzą w układy z przedstawicielami plemiennych przy-
wódców i wyrażają zgodę na dyskusję na ich cywilizacyjnych podstawach przyczynia-
jąc się w ten sposób do niszczenia naszego dziedzictwa kulturowego i dorobku my-
śli prawniczej. Mieliśmy z tym do czynienia ostatnio na kongresie plemiennych roszcze-
niowców w Pradze, gdzie jako wysłannik rządu RP udał się czołowy przedstawiciel dy-
plomatołków "profesor" Władysław Bartoszewski.

Rozmowy z szantażystami zapowiadającymi od lat, że będą "upokarzać Polskę"
w wypadku niezaspokojenia ich zachcianek również nie mieszczą się w standartach cywilizacji łacińskiej, która nad inne wartości przedkłada honor. Ale cóż - "kun-
dlizm" (1) zwycięża!

Grzegorz Piotr Wysok

__________

1) Tusk - po kaszubsku znaczy - pies, kundel

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz