19 lipca 2009

List do "Wyborczej"


Lublin, 9 VII 2009

AGORA S.A. w Warszawie
Oddział w Lublinie
ul. Krakowskie Przedmieście 21
20-002 Lublin

Wpłynęło 09-07-09
/podpis/

Grzegorz Piotr Wysok
ul. Niecała 10/44
20-080 Lublin
tel. (0-81) 53-278-05

AGORA S.A.
"Gazeta Wyborcza" Lublin

W nawiązaniu do pisma z dnia 6 VII 2009 sygnowanego przez p. red. Jacka Brzuskiewicza i rozmowy telefonicznej w tej sprawie przeprowadzonej 9 lipca 2009 r. wyrażam zgodę na opublikowanie sprostowania w zasugerowanej treści:

__________

Sprostowanie

W związku z artykułem zamieszczonym w "Gazecie Wyborczej Lublin" z dnia
29 czerwca 2009 roku pt. "Szef miejskiej LPR Grzegorz W. oskarżony o antysemityzm" prostuję treść zawartej w nim nieprawdziwej informacji, iż "Biuletyn" pod moją redakcją jest pismem niezarejestrowanym. Faktycznie jest on miesięcznikiem społe-
czno-politycznym kolportowanym bezpłatnie (dostępnym również w Internecie) wpisanym do rejestru dzienników i czasopism prowadzonego przez Sąd Okręgowy
II Wydział Cywilny w Lublinie zgodnie z obowiązującymi zasadami.

Grzegorz Piotr Wysok
redaktor "Biuletynu"

_________

W związku z tym, że wspomniany artykuł był umieszczony również na internetowej stronie "Gazety Wyborczej w Lublinie" wnoszę o opublikowanie sprostowania również
i na tym nośniku - zgodnie z prawem prasowym.

Niezależnie od sprostowania w wynegocjowanej formie, które winno ukazać się
w terminie określonym w prawie wyjaśniam, że sprawą otwartą pozostają inne niepra-
wdziwe i tendencyjne - w moim odczuciu informacje zawarte w publikacji KAD-a,
jak również bezprawne wykorzystanie zdjęcia z sesji poświęconej Traktatowi
Lizbońskiemu - pobranego z mojej strony internetowej i poddanego fotomontażowi (opaska na oczach). Zarówno autor zdjęcia - p. Tadeusz Zieliński jak i p. red. Stanisław Michalkiewicz, którego wizerunek został wykorzystany bez Jego zgody zastrzegają
sobie prawo do podjęcia odpowiednich działań w celu ochrony Ich naruszonych w tym wypadku dóbr. To prawo rezerwuję również sobie jako właściciel strony interne-
towej.

Z bardzo powściągliwymi
wyrazami szacunku

/podpis/
Grzegorz Piotr Wysok

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz