17 lipca 2009

Protest


Lublin, 10 VII 2009

BIURO PODAWCZE
Prokuratury Rejonowej
Lublin-Północ
14-07-2009
/podpis/

Grzegorz Piotr Wysok
ul. Niecała 10/44 20-080 Lublin
tel. (0-81) 53-278-05

Sprawa 1 Ds. 244/08

Prokuratura Rejonowa Lublin-Północ
ul. Okopowa 2 a
20-950 Lublin

PROTEST

W wypowiedzi zamieszczonej na łamach "Gazety Wyborczej w Lublinie" z dnia
29 VI 2009 - zastępca szefa Prokuratury Lublin-Północ - p. Marek Zych dopuścił się rzeczy skandalicznej i niedopuszczalnej. Stwierdził mianowicie, iż Grzegorz Piotr Wysok "publicznie znieważał i nawoływał do nienawiści do Żydów".

Wypowiedź prokuratora w formie kategorycznego stwierdzenia ("znieważał i nawoły-
wał") użyta w trybie oznajmującym jest niedopuszczalna i powinna spotkać się z surową oceną zwierzchników z pociągnięciem do odpowiedzialności dyscyplinarnej włącznie. Pan prokurator Zych stawia się bowiem tą wypowiedzią w roli Sędziego,
który już przesądził o mojej winie, gdy tymczasem nie jestem nawet oskarżonym, gdyż dalej toczy się śledztwo i nikt nie zawiadomił mnie o jego zakończeniu.

Wypowiedź prokuratora Zycha jest też złamaniem zapisu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej - art. 42 pkt 3, który mówi: "Każdego uważa się za niewinnego dopóki jego wina nie zostanie stwierdzona prawomocnym wyrokiem sądu".

/podpis/
mgr Grzegorz Wysok
redaktor naczelny "Biuletynu"

Ps. Protest powyższy traktuję jako list otwarty mający na celu zaalarmowanie odpo-
wiednich czynników w państwie i opinii publicznej o panujących w lubelskiej prokuraturze stosunkach.

Otrzymują -

1 Kancelaria Prezydenta RP
2 Kancelaria Premiera RP
3 Marszałek Sejmu RP
4 Marszałek Senatu RP
5 Minister Sprawiedliwości
6 Posłowie i Senatorowie
7 Rzecznik Praw Obywatelskich
8 Redakcje dzienników, czasopism, stacji radiowych i telewizyjnych
9 Opinia publiczna w formie ulotki

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz