19 maja 2010

Do Marszałka Senatu

Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
E-mail: borusewicz@nw.senat.gov.pl


Szanowny Panie Marszałku!

Jestem wstrząśnięty przyjęciem przez Sejm RP w dniu 6 maja 2010 r. znowelizowanej "ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie a także niektórych innych ustaw". Stało się tak wbrew licznym protestom organizacji społecznych oraz zwykłych obywateli. W związku z tym, że wspomniana ustawa przesłana została do rozpatrzenia przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej ufam, że Wyższa Izba Parlamentu nie dopuści do uchwalenia tego wysoce niebezpiecznego dla rodzin "prawa". Jak pokazują analizy wspomniana ustawa brutalnie godzi w dobro polskiej rodziny. Przede wszystkim zakłada ona daleko idącą ingerencję urzędników państwowych w życie rodziny oraz zwiększenie nad nią nadzoru administracyjnego.

Szczególnie niebezpiecznie brzmią zapisy ustawy mówiące o przetwarzaniu intymnych danych osób dotkniętych przemocą w rodzinie oraz stosujących ją bez zgody i wiedzy tych, których dane te dotyczą (art. 9 c). W myśl nowych przepisów pracownik socjalny miałby prawo do zabrania dziecka z rodziny biologicznej bez wcześniejszej decyzji sądu (art. 12 a). Należy tu przypomnieć, że taki urzędnik działa zazwyczaj na podstawie "Poradnika Pracownika Socjalnego", który za przemoc w rodzinie uznaje na przykład "narzucanie własnych poglądów" czy "krytykowanie zachowań seksualnych" (str. 3), co uderza bezpośrednio w wolność słowa oraz autonomię rodziny. Nasuwa się wniosek, że Polska staje się narzędziem wrogich rodzinie orientacji politycznych rodem z czasów Pawlika Morozowa, które to ideologie głoszą, że państwo lepiej niż rodzice pojmuje dobro dziecka, a w sytuacji kiedy jest ono zagrożone może stać się jego najlepszym rzecznikiem. Przyjęte przez Sejm zapisy są nie tylko wyjątkowo szkodliwe, ale również sprzeczne z Konstytucją RP, która w artykule 47 zobowiązuje administrację do ochrony prywatności życia rodzinnego, zaś w art. 48 mówi o prawie rodziców do wychowania dzieci zgodnie z wyznawanymi przekonaniami. W imieniu redakcji "Biuletynu" składam na ręce Pana Marszałka ten apel i wyrazy największego oburzenia.

Tadeusz Zieliński


Do wiadomości:
JE Ks. bp Kazimierz Górny
Rada do Spraw Rodziny Episkopatu Polski
E-mail: kuria@rzeszow.opoka.org.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz