29 maja 2010

Żydzi znów atakują!

Rozpoczynamy nowy program cykliczny, w którym Grzegorz Wysok komentować będzie bieżące wydarzenia polityczne. Poniżej prezentujemy krótki reportaż filmowy, w którym omawiamy sprawę roszczeń żydowskich wysuwanych wobec Polski, atak Izraela na konwój z pomocą humanitarną dla Gazy, stenogramy czarnych skrzynek oraz korupcję w lubelskim wymiarze sprawiedliwości. 2 czerwca 2010 r. Sąd Okręgowy V Wydział Karny wydał kuriozalne postanowienie podtrzymując w mocy decyzję o aresztowaniu pana Ryszarda Milewskiego. Pan Milewski - ławnik i Przewodniczący Rady Ławniczej naraził się wymiarowi sprawiedliwości tym, że demaskował panujący tam nepotyzm i korupcję. Pisał listy informujące do ministra Ziobry, za co dosięgła go vendetta mafii prawniczej. Narzędziem tej zemsty jest mec. Katarzyna S. z Lublina, oskarżająca bezpodstawnie p. Ryszarda o "wyssane z palca" groźby karalne. Decyzja o aresztowaniu została wydana pomimo poręczenia udzielanego panu Milewskiemu przez radnych miejskich i bardzo złego stanu zdrowia oskarżanego. Ten sam sąd zasłynął niedawno wypuszczeniem na wolność bandyty z Chodla, który zaraz po wyjściu zamordował swoją żonę. Taka ci u nas sprawiedliwość.

Redakcja "Biuletynu"

Video 1:
Żydzi znów atakują
oraz sprawy Ryszarda Milewskiego
ciąg dalszy





Powyższy film można również obejrzeć
w lubelskiej rozgłośni pod adresem -
http://www.youtube.com/user/mndystrybucja

Redakcja "Biuletynu"

__________

Nadesłane Redakcji

ONR Podhale na spotkaniu
organizacji Powiatu Tatrzańskiego

Na adres siedziby Obozu Narodowo Radykalnego Podhale wpłynęło zaproszenie od władz Starostwa Powiatowego w Zakopanem na spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Tatrzańskiego. Spotkanie odbyło się 1 czerwca 2010 r. w sali obrad Powiatu Tatrzańskiego. Organizatorem był Urząd Miasta i Starostwo Powiatowe w Zakopanem. Spotkaniu przewodniczył Wicestarosta Tatrzański mgr inż. Andrzej Skupień. Spotkanie miało charakter informacyjno konsultacyjny oraz zostało poświęcone dyskusji dotyczącej "Samorządowej Akademii Współpracy", projektu realizowanego przez Fundację Inicjatyw Społecznych w Krakowie wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Celem przedsięwzięcia jest poszerzenie zakresu i jakości współpracy pomiędzy samorządami lokalnymi, które biorą udział w projekcie, a lokalnymi organizacjami pozarządowymi. Projekt zakłada przeprowadzenie kompleksowego cyklu edukacyjnego dla przedstawicieli poszczególnych organizacji. W przyszłości, w ramach przedsięwzięcia zorganizowany zostanie cykl zajęć, którego program został opracowany w oparciu o model wypracowany przez ogólnopolską Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych oraz doświadczenia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele następujących organizacji: ONR - Podhale, Zakopiańskie Stowarzyszenie Kulturalne, Zakopiańska Fundacja Narodowa SKANSEN, Klub Inteligencji Katolickiej, Podhalański Uniwersytet III Wieku, Stowarzyszenie Ludzi Pozytywnie Myślących, Polski Związek Głuchych zespół - "Halny Wiatr", Towarzystwo Edukacji Artystycznej, Tatrzańska Fundacja Pomocy Społecznej, Społeczne Towarzystwo Oświatowe. Tatrzańska Fundacja Muzyczna, Polski Związek Niewidomych, Tatrzańskie Centrum Gospodarczo Turystyczne.

Norbert Wasik
Witów k/ Zakopanego

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz