6 maja 2010

Ciąg dalszy sprawy Łygasa

Modlitwa z Mszału
Rzymskiego sprzed 1959 r.

Módlmy się także za żydów wiarołomnych, aby Bóg i Pan nasz zdarł zasłonę z ich serc, iżby i oni poznali Jezusa Chrystusa Pana naszego. Módlmy się! Wszechmocny wiekuisty Boże, który od miłosierdzia Twego nawet żydów wiarołomnych nie odrzucisz: wysłuchaj modły nasze za ten lud za­ślepiony, aby wreszcie, poznawszy światło prawdy, którym jest Chry­stus, z ciemności swoich został wybawiony. Przez tegoż Chrystusa Pana naszego. Amen!

__________

Do czytelników "Biuletynu"

Otrzymaliśmy kolejne pismo procesowe p. Arkadiusza Łygasa - działacza narodowego z Zamościa, który już od 2006 r. ciągany jest po sądach za rozplakatowanie tradycyjnej katolickiej modlitwy o nawrócenie żydów. Jest to bulwersująca sprawa, która kładzie się ponurym cieniem na tubylczy wymiar sprawiedliwości. Zdaniem miejscowej prokuratury słowa modlitwy, której używali przez setki lat katolicy stanowią przestępstwo. Szerzej sprawę opisał sam zainteresowany w poście z dnia 10 kwietnia 2010 roku.

Grzegorz Piotr Wysok
Red. naczelny "Biuletynu"


Foto:
Wyk. Tadeusz Zieliński
Na zdjęciu - Arkadiusz Łygas i p. Jerzy Adamczuk
(historyk, działacz opozycji niepodległościowej w latach 1978-1989,
więzień polityczny stanu wojennego) przed salą rozpraw
Sądu Rejonowego w Hrubieszowie

Arkadiusz Łygas
Sygn. Akt II K 113/08

Do
Sądu Rejonowego
II Wydział Karny w Hrubieszowie
ul. Dobrzańskiego "Hubala" 7
22-500 Hrubieszów

Zamość, 4 V 2010 r.
dn bł. Stanisława Kazimierczyka

Pismo procesowe

Informuję sąd, iż w dniu 12 maja 2010 r. nie wezmę udziału w rozprawie głównej. Na zasadzie art. 167 oraz 169 paragraf 1 kpk wnoszę, aby sąd skorzystał z art. 377 par. 3 kpk umożliwiający mu przeprowadzenie rozprawy bez udziału oskarżonego.

Uzasadnienie

Swoją nieobecność na najbliższej rozprawie motywuję tym, że nie mam zamiaru swoją obecnością uwiarygodniać bezprawnych działań hrubieszowskich prokuratorów Kubika i Miściora, którzy sporządzili fałszywy akt oskarżenia, z pogardą modlitwę o nawrócenie żydów nazywają przestępstwem, sugerują że Kościół jest organizacją przestępczą, nie dopuszczają do siebie myśli, że papież Pius V jest świętym a nie przestępcą oraz chronią przed poniesieniem karnej odpowiedzialności za fałszywe zeznania przestępcę ze Ślipcza. Z powyższych względów wnoszę jak w petitum wniosku.

Oskarżony
Arkadiusz Łygas

Do wiadomości:
1. Awangarda - Maciej Wydrych
2. Biuletyn Narodowy - Grzegorz Wysok
3. Nowy Przegląd Wszechpolski - Andrzej Turek
4. ObWiePolak - Krzysztof Kocur
5. Zawsze Wierni - ks. Karol Stehlin FSSPX
6. Wolna Polska - Zbigniew Rutkowski
7. Tylko Polska - Leszek Bubel

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz