30 maja 2010

Skandaliczna decyzja władz UW

Na ręce -
Rektora UW prof. Katarzyny Macukow
mail: rektor@adm.uw.edu.pl
Prorektora UW prof. Marty Kicińskiej-Habior
mail: prorektorstud@adm.uw.edu.pl
Prorektora prof. Włodzimierza Lengauera
mail: wlengauer@adm.uw.edu.pl
Prorektora dr hab. Marcina Pałysa
mail: prorektorfin@adm.uw.edu.pl
Prorektora prof. Tadeusza Tomaszewskiego
mail: prorektornaucz@adm.uw.edu.pl
Kanclerza mgr inż. Jerzego Pieszczurykowa
mail: jerzyp@adm.uw.edu.pl

Protest

Wyrażam oburzenie z powodu zablokowania międzynarodowej konferencji naukowej pt "Homoseksualizm jako ruch społeczny i jego konsekwencje", która miała się odbyć na Uniwersytecie Warszawskim w dniu 20 kwietnia 2010 roku. Jestem zgorszony faktem, że władze uczelni posługując się argumentem bliskości żałoby narodowej odwołują jedną konferencję naukową, zaś z drugiej strony wyrażają zgodę oraz przyzwolenie, by dzień później odbyła się skandaliczna debata środowisk gejowskich pt. "Kampanie społeczne na rzecz osób LGBTQ w Polsce. Specyfika, ocena oraz perspektywy". Bulwersuje fakt, że uniwersytet zajmuje się promocją działalności środowisk gejowskich - jednocześnie hamując głos sprzeciwiający się homoseksualnej propagandzie. W taki sposób uczelnia przestaje być ośrodkiem badań naukowych, zaś staje się rzecznikiem jednej z grup społecznego nacisku oraz manipulacji.

Decyzja Uniwersytetu Warszawskiego blokująca inicjatywy oraz działalność studencką przypomina lata komunizmu, kiedy to można było się wypowiadać wyłącznie zgodnie z daną opcją polityczną. Dzisiaj mamy przykład powrotu do tamtych czasów, kiedy to władze uniwersytetu pozwalają studentom działać, ale tylko zgodnie z tym, co dyktuje homoseksualna propaganda. Wypada zadać pytanie, czy Wasza uczelnia w dalszym ciągu jest ośrodkiem badawczym prowadzącym działalność naukową, czy też zmieniła swe cele oraz zamierzenia stając się instytucją lobbystyczną środowisk gejowskich? W imieniu swoim oraz całej redakcji "Biuletynu" wyrażam stanowczy protest przeciwko takiemu działaniu władz uniwersytetu i proszę o przywrócenie swej pierwotnej zgody na przeprowadzenie konferencji pod tytułem "Homoseksualizm jako ruch społeczny i jego konsekwencje".

Tadeusz Zieliński

Do wiadomości -
Rzecznik Praw Obywatelskich
mail: rzecznik@rpo.gov.pl

__________

Demonstracja na Uniwersytecie Warszawskim

26 IV 2010 roku kilkadziesiąt osób manifestowało pod bramą UW swój sprzeciw wobec łamania wolności badań naukowych i propagowania homoseksualizmu. Organizatorzy demonstracji wyrazili swoje oburzenie wobec decyzji władz o odwołaniu zaplanowanej na 20 kwietnia międzynarodowej konferencji naukowej, której gościem miał być m.in. dr Paul Cameron. Władze uczelni nie zapoznawszy się z dorobkiem naukowym dr Paula Camerona postanowiły nie wpuścić go na teren Uniwersytetu. Zebrani na wiecu protestowali również przeciwko przyzwalaniu na organizowanie skrajnie lewicowych, propagujących homoseksualizm konferencji oraz spotkań w murach UW. Demonstrujący trzymali transparenty z napisami obrazującymi skandaliczną sytuację na uczelni, wznosili okrzyki "wolność badań naukowych!" i "stop gejowskiej propagandzie!" oraz rozdawali ulotki informacyjne. Po zakończeniu manifestacji jej organizatorzy złożyli w sekretariacie Prorektora do spraw Studenckich UW list, w którym domagają się wyjaśnień dotyczących tego skandalicznego zajścia na Uniwersytecie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz