8 maja 2010

Nadesłane do Redakcji

- Original Message -
To: "mndystrybucja@o2.pl"
Sent: Friday, April 30, 2010 9:43 PM
Subject: wiadomość

Witam!
Wysyłam najnowsze informacje o jednoczeniu się obozu narodowego.
Serdecznie pozdrawiam!
Robert Kownacki

__________

20 IV 2010 roku w Warszawie Liga Obrony Suwerenności oraz Ruch Ludowo-Narodowy zawarły porozumienie, którego celem jest stworzenie frontu politycznego dla potrzeb wspólnego udziału w wyborach. W imieniu LOS podpis złożył Kol. Wojciech Podjacki, a w imieniu Ruchu Ludowo-Narodowego jego przewodniczący pan Bogusław Kowalski. Tego też samego dnia podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Ligą Obrony Suwerenności a Polskim Ruchem Uwłaszczeniowym. W imieniu Ligi podpis pod porozumieniem złożył Przewodniczący p. Wojciech Podjacki, zaś w imieniu Polskiego Ruchu Uwłaszczeniowego - prezes Jan Grudniewski.

21 kwietnia 2010 r. w Gdańsku, w siedzibie Zarządu Głównego LOS przy ulicy Wita Stwosza 73 zawarto porozumienie o współpracy pomiędzy Ligą Obrony Suwerenności, a Obozem Narodowo-Radykalnym. Głównym celem tego porozumienia jest integracja polskich środowisk narodowych i patriotycznych. W imieniu LOS porozumienie podpisał Wiceprzewodniczący ZG Andrzej Pawłowicz, zaś w imieniu ONR kierownik główny organizacji Artur Zienkiewicz. Podpisany konsensus wpisuje się w konsekwentne dążenie Ligi Obrony Suwerenności do zjednoczenia wszystkich konserwatywnych ugrupowań w ramach jednego obozu politycznego.

29 kwietnia 2010 roku w Gdańsku zawarto porozumienie o współpracy pomiędzy Ligą Obrony Suwerenności a Stowarzyszeniem Obóz Wielkiej Polski. Celem porozumienia jest integracja polskich środowisk narodowych i patriotycznych. W imieniu Ligi Obrony Suwerenności porozumienie podpisał Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego Andrzej Pawłowicz, a w imieniu Obozu Wielkiej Polski Sekretarz Generalny Maciej Wydrych. Podpisane porozumienie wpisuje się w konsekwentne dążenie naszej organizacji do zjednoczenia ugrupowań narodowych w ramach jednego obozu politycznego.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz