18 sierpnia 2009

Akt oskarżenia

Sekcja Dochodzeniowo-Śledcza KMP w Lublinie
RSD-D-1211/08, LDz.-D-II-3613/08
1Ds 2446/08

Lublin, 05 V 2008 r.
Akt oskarżenia

przeciwko Grzegorzowi Piotrowi Wysok oskarżonemu o przestępstwo
z art. 256 kk i 257 kk w zw. z art. 12 kk na podstawie wyników prowadzonego dochodzenia, zgodnie z art. 331 par. 1, 332 par. 1 i 3 kpk

- imiona rodziców i nazwisko rodowe matki - Wiesław, Irena zd. Filipowicz
- data i miejsce urodzenia - 31.01.1964 r. w Lublinie
- miejsce zamieszkania - 20-080 Lublin, ul. Niecała 10/44
- obywatelstwo - polskie
- obywatelstwo innego państwa - nie posiada
- wykształcenie - wyższe
- zawód wyuczony - historyk
- miejsce nauki/pracy - /.../
- miesięczny dochód - /.../
- stan cywilny - /.../
- liczba osób pozostających na utrzymaniu - /.../
- poprzednia karalność i dane co do odbycia kary - nie karany

Oskarżam o to, że
I. W okresie od kwietnia do października 2008 roku, w krótkich odstępach
czasu, z góry powziętym zamiarem, w Lublinie na łamach strony internetowej grzegorzwysok.blogspot.com oraz poprzez kolportowanie do skrzynek radnych Rady Miasta Lublin, w wydawanym przez siebie "Biuletynie narodowym" publicznie nawoływał do nienawiści wobec osób narodowości żydowskiej i pochodzenia żydo-
wskiego, a także znieważył wymienioną grupę ludności z powodu jej przynale-
żności narodowej, etnicznej lub wyznaniowej za pomocą prezentowanych w tych publikacjach treści antysemickich, tj. o przestępstwo z art. 256 kk i art. 257 kk
w zw. z art. 11 par. 2 kk i w zw. z art. 12 kk

Na podstawie art. 24 par. 1, 31, 32 i 469 kpk sprawa podlega rozpoznaniu
przez Sąd Rejonowy w Lublinie w trybie uproszczonym.

Lista osób podlegających wezwaniu na rozprawę:
I Oskarżony -
1. Grzegorz Piotr Wysok

II Świadkowie -
01. Karol Adamaszek
02. Sabina Włodek
03. Monika Wac
04. Wioletta Szafrańska-Kocuń
05. Mariusz Banach
06. Dariusz Sadowski
07. Piotr Kowalczyk
08. Piotr Więckowski
09. Jan Madejek
10. Piotr Dreher
11. Sylwester Tułajew
12. Krzysztof Podkański
13. Kamil Zińczuk
14. Jarosław Pakuła
15. Marek Jakubowski
16. Marcin Kowalewski
17. Leszek Daniewski
18. Elżbieta Jolanta Dados
19. Janusz Mazurek
20. Dariusz Piątek
21. Marcin Nowak
22. Zdzisław Drozd
23. Tomasz Karski
24. Stanisław Podgórski
25. Piotr Gawryszczak
26. Zbigniew Targoński
27. Krzysztof Siczek
28. Michał Widomski
29. Wojciech Krakowski
30. Marek Wójtowicz
31. Paweł Bryłowski
32. Marian Janusz Kowalski
33. Adam Leks
34. Piotr Sławiński
35. Józef Kawa
36. Eugeniusz Sendecki
37. Piotr Zychowicz
38. Stanisław Michalkiewicz


Wykaz innych dowodów:
1. dane osobowo poznawcze - karta nr 195
2. dane o karalności - karta nr 209
3. opinia na temat wydawnictwa - karta nr 181-192
4. Protokół zatrzymania rzeczy - karta nr 4-6
5. Wydania "Biuletynu" - karta nr 13-113
6. Postanowienie o wpisie do rejestru - karta nr 234

Prokurator Prokuratury Rejonowej
Lublin-Północ w Lublinie
/podpis/
Agnieszka Pakuła

Młodszy aspirant
/podpis/
Stanisław Kot

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz