19 sierpnia 2009

Żołnierz kotrrewolucji


Foto -
p. Janusz Rożek walczy
dzisiaj o odszkodowanie w wysokości
dwóch milionów złotych. - Mi te pieniądze
nie są potrzebne. Chcę ratować Polskę!
- wyjaśniał


Legenda lubelskiej opozycji

Zamieszczam filmową relację z wystąpienia p. Janusza Rożka, zrealizowaną
podczas wystawy dokumentującej działalność Konfederacji Polski Niepodległej pt.
"By czas nie zaćmił i niepamięć" dnia 15 sierpnia 2009 r. w Dzielnicowym
Domu Kultury "Bronowice" przy ul. Krańcowej 106 w Lublinie. W trakcie spotkania
p. Janusz Rożek otrzymał zaproszenie do uroczystego wystąpienia podczas sesji naukowej nt. KPN w Muzeum Wojska Polskiego. Poseł Adam Słomka zaznaczył, iż konfederaci chcą uczcić 30-letnią rocznicę powstania KPN i z tej okazji zapro-
sił p. Janusza do udziału w tych uroczystościach.

P. Janusz Rożek to legenda lubelskiej opozycji antykomunistycznej. Urodził
się 18 grudnia 1921 r. W czasie II wojny światowej był żołnierzem Batalionów Chło-pskich. W latach 1945-1947 służył jako chorąży w KBW, został wydalony z wojska
za członkostwo w PSL. Prowadził gospodarstwo rolne na Lubelszczyźnie. Od
1977 zaangażował się w działalność Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywate-
la. Pod koniec lat siedemdziesiątych powołał pierwszą niezależną organizację rol-
ników (Tymczasowy Komitet Samoobrony Chłopskiej Ziemi Lubelskiej). 30 lipca
1978 r. zabrany na posterunek milicji w Milejowie został brutalnie pobity przez mili-
cjanta Józefa R. i funkcjonariusza SB Zdzisława H. Następnego dnia opozycjonis-
ta złożył zawiadomienie do prokuratury, jednak sprawa została umorzona w po-
wodu... braku dokumentów.

Po Sierpniu 1980 p. Janusz stał się jednym z liderów rolniczej "Solidarności".
W stanie wojennym został internowany na okres od 13 grudnia 1981 do 28 kwietnia 1982. Skazano go następnie na karę trzech lat pozbawienia wolności za napisa-
nie apelu do wojskowych o niesubordynację. Był posłem X kadencji z ramienia Ko-
mitetu Obywatelskiego wybranym w okręgu Lubartów. Na początku lat 90. krótko
działał w PSL. Obecnie na emeryturze.

Tadeusz Zieliński

__________

Video 1:
Wspominki p. Janusza (1)
- Lublin, 15.08.2009 r.


Video 2:
Wspominki p. Janusza (2)
- Lublin, 15.08.2009 r.

Powyższe filmy można również obejrzeć
w lubelskiej rozgłośni pod adresem -
http://www.youtube.com/user/mndystrybucja

Redakcja "Biuletynu"

__________

Warszawa, 19 VII 2009

Społeczny Komitet
Obchodów 30-lecia KPN
Biuro KPN-OP
Warszawa, ul. Dobra 13
tel. (0-22) 22-642-24

Zaproszenie
na ogólnopolskie obchody 30-cia KPN,
które rozpoczną się w sobotę 5 września 2009 r.

- godz. 12.00 - Msza św. w intencji KPN w Kościele św. Trójcy
- godz. 14.00 - uroczystości na Zamku Królewskim, przemarsz Traktatem
Królewskim w Warszawie
- godz. 16.00 - Muzeum Wojska Polskiego - sesja naukowa na temat
KPN, okolicznościowa wystawa oraz ogólnopolski zlot działaczy Konfederacji

Niedziela, 6 września 2009 r.
- godz. 11.00 - Msza św. w intencji KPN w Archikatedrze na Starym Mieście, uroczystości pod Grobem Nieznanego Żołnierza, spotkania środowiskowe

Imprezy mają charakter otwarty dla wszystkich środowisk Nurtu Niepodległościowe-
go (Solidarności Walczącej, Strzelca, PPN, KOWZaP czy emigracyjnej Ligi Niepodległości Polski, Kontry itp.). Kolejne uroczystości planowane są w całym kraju we wszystkich ośrodkach terenowych KPN (różnych przedstawicieli Nurtu Niepo-dległościowego - np. sympatyków L. Moczulskiego, A. Słomki, R. Szeremietiewa, gru-
py konfederatów w Krakowie, Radomiu, Przemyślu, Katowicach, Wrocławiu). Przy-
kładowo 11 września w Krakowie, 13 września w Przemyślu itd. Będziemy o
nich wszystkich informować.

Obchody 30-lecia KPN planujemy zakończyć za rok we wrześniu 2010 r.
ogólnopolskim zlotem wszystkich konfederatów.

Za Społeczny Komitet
Obchodów 30-lecia KPN
/podpis/
Tomasz Sokolewicz
/podpis/
Adam Słomka

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz