10 sierpnia 2009

Zaproszenie


"Nigdy z królami nie będziem w aliansach…"

70 lat temu rozpoczął się okres długotrwałego zniewolenia Polski przez niemie-
cki nazizm i sowiecki komunizm. Obok tej tragicznej rocznicy rok 2009 przypomina również o jaśniejszych kartach naszej najnowszej historii. W czerwcu 1979 roku
przybył z pierwszą pielgrzymką do ojczyzny papież Jan Paweł II. W ślad za jego mod-
litwą o odnowę oblicza naszej ziemi Polacy budzą się z niemocy i strachu. W tym samym roku, a więc dokładnie 30 lat temu powstaje Konfederacja Polski Niepodległej, a rok później - "Solidarność". Daje to początek dramatycznej dekadzie walki, na-
dziei, ale i poniżenia. Wieńczący owo dziesięciolecie rok 1989 nie oznaczał co pra-
wda pełnego zwycięstwa idei wolności i niepodległości, ale niewątpliwie stał się istotnym przełomem w drodze do niepodległej Rzeczypospolitej.

W następnych latach uczyniono wiele, aby wymazać z narodowej pamięci wysiłek wielu niepokornych wobec komunizmu Polaków, a nawet go zohydzić. Niestety, również wielu naszych współtowarzyszy walki przyczyniło się do roztrwonienia wspó-
lnego moralnego kapitału - w "nocnej zmianie", w sejmowych bufetach i grach gabinetowych. Doniosłe rocznice 2009 roku powinny więc skłaniać nas przede wszys-
tkim do rozrachunku z naszą trudną przeszłością. Również naszym nieżyjącym już przyjaciołom lub tym skazanym na biedę i poniżenie winni jesteśmy poczucie braterstwa i pamięci. To oni - drukarze, kolporterzy i uczestnicy społecznych protestów
- wzięli na siebie zasadniczy trud zmagań wolną od komunizmu i kłamstwa Polskę. Represje wobec tych ludzi, najczęściej młodych, miały szczególnie dramatyczne
konsekwencje, bo rzutowały na degradację w całym późniejszym życiu. Winni im jes-
teśmy przynajmniej naszą pamięć i wdzięczność! Głównie z myślą o nich pode-
jmujemy inicjatywę uczczenia owych doniosłych rocznic, zwłaszcza jako związani do lat 80-tych z Konfederacją Polski Niepodległej - przypomnienia trudu i poświęcenia pod sztandarem tej właśnie organizacji.

Zmagania o wolność i niepodległość - to nie tylko historia minionych okresów.
Naszym obowiązkiem jest wzbogacanie historycznej świadomości Polaków także w obywatelskiej postawie wobec wielkich wyzwań współczesności.

Z Apelu Komitetu Organizacyjnego
11 listopada 2008 r.Na zdjęciu -
Zamość, 11 listopada 1981 r.
Na pierwszym planie - p. Krystyna Wardak
Grzegorz Piotr Wysok - drugi od prawej
(przy tubie)


Lubelskie środowisko
Konfederatów Polski Niepodległej,
Stowarzyszenie Świętokrzyskie SERVIAM oraz Dom Kultury Bronowice
mają zaszczyt zaprosić W.P. Grzegorza Wysoka
na uroczystość obchodów
30. Rocznicy powstania Konfederacji na Lubelszczyznie,
która odbędzie się 15 sierpnia 2009 r. w Lublinie

Program

godz. 12.00 - Kościół Ducha Świętego przy Krak. Przedm. 1
Msza Św. za zmarłych i żyjących członków oraz współpracowników Konfederacji
godz. 16.00 - Dom Kultury Bronowice, ul. Krańcowa 106
- otwarcie wystawy dokumentującej działalność Konfederacji w oparciu o zasoby IPN
i archiwum organizatorów
- konferencja popularnonaukowa pt. "Lubelskie środowisko KPN na tle ówczesnej opozycji w badaniach historyków" - wykłady:
Jerzego Adamczuka - historyka i działacza niepodległościowego
Beaty Białek - w oparciu o przygotowywaną pracę doktorską dotyczącą historii KPN
w Lubelskiem
- prezentacja publikacji Piotra Opozdy dot. Historii lubelskiego KPN
- koleżeńskie spotkanie wspomnieniowe

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz