8 sierpnia 2009

Video dokument

Na początku września ubiegłego roku w tekście "Jak to się robi w Lublinie" pisa-
liśmy, że państwo polskie oddało w 2001 r. Gminie Żydowskiej nieruchomość przy
ul. Lubartowskiej, za którą już w 1964 r. zapłaciło odszkodowanie. Kwota 177 tysięcy dolarów wpłynęła wówczas na konto stowarzyszenia The Theological Seminary Yeshivath Chachmey w Detroid, w Stanach Zjednoczonych.

W myśl obowiązujących regulacji ustawowych zwrotowi podlegają nieruchomości,
które były własnością gmin wyznaniowych przed 1 września 1939 r., były zabudowane
i zostały przejęte przez Skarb Państwa. Pomimo, iż z dokumentów ministerstwa jasno wynika, że wymienione wyżej stowarzyszenie żydowskie uznano za prawnego spa-
dkobiercę przedwojennej jesziwy, Komisja Regulacyjna do spraw Gmin Wyznaniowych podjęła decyzję o zwrocie budynku powołując się na brak słowa o wyłączeniu z tej kategorii nieruchomości wobec których uregulowano roszczenia poprzez wypłatę odszkodowania.

Prezentujemy drugą część reportażu o lubelskiej Jesziwie, w którym wypowiadają
się dr Eugeniusz Sendecki i redaktor naczelny "Biuletynu" Grzegorz Wysok.

Tadeusz Zieliński

__________

Video 1:
Hotel i restauracja
Jesziwat Chachmej Lublin
- 7 sierpień 2009 r.

Powyższy filmy można
również obejrzeć w Telewizji Narodowej - http://www.youtube.com/user/eugeniuszsendecki

Redakcja "Biuletynu"

1 komentarz:

  1. Nienasyceni są ci starsi bracia w wierze!

    OdpowiedzUsuń