17 sierpnia 2009

KPN w walce o niepodległość

Jubileusz lubelskiej Konfederacji

Poniżej prezentuję multimedialny reportaż z wystawy dokumentującej działal-
ność Konfederacji Polski Niepodległej pt. "By czas nie zaćmił i niepamięć - w drodze do wolności i niepodległości" zorganizowanej 15 sierpnia 2009 r. w Dzielnicowym Domu Kultury "Bronowice" przy ul. Krańcowej 106 w Lublinie.

Wernisaż wystawy ubogacony w oparciu o zasoby IPN i archiwum organizatorów obejmował okres działalności Konfederacji od jej powstania aż do momentu odzyska-
nia niepodległości, a zorganizowany był staraniem p. Piotra Opozdy - czołowego działacza KPN w Lublinie w latach 70 i 80-tych. Później drogi p. Piotra z tą organi-
zacją się rozeszły, jednak pozostał wierny idei niepodległej Polski.Video 1:
Działalność KPN w latach 1979-1989
- wystawa w LubliniePowyższy film można również obejrzeć
w lubelskiej rozgłośni pod adresem -
http://www.youtube.com/user/mndystrybucja


Podczas spotkania byłych uczestników KPN, które poprzedziła Msza w Kościele św. Ducha w intencji zmarłych członków Konfederacji zaprezentowano książkę Piotra Opozdy pt. "Bez aliansów" stanowiącą próbę monografii lubelskiego KPN. W spotkaniu wzięli udział m.in. pp. Adam Słomka, Janusz Rożek (nestor i legenda lubelskiej opozycji antykomunistycznej), Andrzej Rux, Jerzy Adamczuk, Stefan Kucharzewski i inni. Zebrani wysłuchali też wykładu p. Beaty Białek z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego przygotowującej pracę doktorską dotyczącą historii KPN w Lubelskiem.

Wystawa zamierająca pamiątki z działalności partii, jak i organizacji pokrewnych i współpracujących była przeglądem najważniejszych wydarzeń, w których uczestniczył również red. naczelny "Biuletynu" Grzegorz Wysok tworząc wydarzenia historyczne prowadzące kraj do niepodległej III Rzeczypospolitej Polskiej.

O oprawę muzyczną galerii zadbał młody kompozytor i pianista p. Dariusz Kwia-
tkowski z Lublina. Kiedy upływ czasu osłabia pamięć o represyjności systemu komu-
nistycznego warto wspominać oraz uhonorowywać ludzi antykomunistyczne-
go podziemia, którzy w okresie PRL-u swoją odwagą i ofiarnością zasłużyli się wo-
lnej Polsce.

Tadeusz Zieliński
(tekst + zdjęcia)

__________

Fotoreportaż:


Foto 01:
Wernisaż wystawy otworzyli
kierownik Klubu "Bronowice" p. Aleksandra
Choma-Jusińska oraz p. Andrzej Rux
- jeden z czołowych działaczy
lubelskiego KPNFoto 02:
Przedstawiciel lubelskiego pisma
Konfederatów pt. "Szaniec" Grzegorz Wysok prezentuje
kilka stron tego opozycyjnego periodykuFoto 03:
Przemawia p. Jerzy Adamczuk
- historyk i więzień polityczny stanu
wojennego z ZamościaFoto 04:
Podczas spotkania można było wpisać
się do księgi pamiątkowej oraz bezpłatnie nabyć
książkę p. Opozdy i nasz "Biuletyn"Foto 05:
Wystąpienie p. Adama Słomki
- działacza opozycji niepodległościowej
w PRL i posła na Sejm III kadencjiFoto 06:
Całe spotkanie filmowała
Telewizja Narodowa z LublinaFoto 07:
O oprawę muzyczną zadbał
młody pianista p. Dariusz Kwiatkowski
z Lublina

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz