12 sierpnia 2009

Ludzie listy piszą...


Redakcja miesięcznika
"Polskie Sprawy"

Poznań, dnia 17 lipiec 2009 r.

Pan
Tadeusz Zieliński
skr. poczt. 292
20-950 Lublin 1

Szanowny Panie!

Dziękuję za nadesłane w dniu 21.06.2009 r. dwa numery "Biuletynu" nr 8-9
(styczeń-luty 2009) oraz nr 10 (marzec 2009), których wydawcą jest Pan Grzegorz Wysok, gdzie jak zauważyłem, przy znacznej wydawniczej współpracy Pana i innych ciekawych znanych i nieznanych mi osób. Szkoda, że dopiero teraz dowiedzia-
łem się o tym piśmie i o osobach tam występujących, wykonujących dobrą robotę dla Polski i Polaków, za którą z grubsza się podpisuję. Napisałem z grubsza, ponieważ dotąd poznałem tylko dwa numery “Biuletynu” i parę nowych osób - patriotów na
czele z Grzegorzem Wysokiem. Pana Stanisława Michalkiewicza znam z "Naszego Dziennika", zaś Pana prof. B. Wolniewicza z Radia Maryja i Telewizji Trwam.

Ponieważ nic takiego nie zauważyłem w tych dwu "Biuletynach", jakoby Pan Wy-
sok i inne tam działające osoby propagowały ustrój faszystowski i nawoływali do nie-
nawiści rasowej, którą zarzuca wydawcy biegły Pan dr Konrad Zieliński z UMCS uważam, że nastąpiła tu jakaś poważna pomyłka i mam nadzieję, że to nieporozu-
mienie umorzy tamtejsza Prokuratura w Lublinie. Gdy myśmy występowali z oskarżeniem przeciwko J.T. Grossowi pomawiającemu i szkalującemu Polaków, Na-
ród Polski, Kościół oraz księży i mimo przedstawienia na tę okoliczność dowo-
dów i świadków, że oskarżony J.T. Gross jest winien tych przestępstw, Prokuratura
i Sąd w Krakowie sprawę naszą odrzucili i umorzyli pomimo tego, że J.T. Gross fak-
tycznie nawoływał do nienawiści rasowej między Żydami i Polakami w Polsce,
gdzie Żydzi wypowiadali się nawet, że im nie chodzi by Polacy ich kochali, ale żeby ich się bali. O tymi wielokrotnie pisaliśmy w "Polskich Sprawach", które są również
w Pana posiadaniu. Uważam, że Pan Grzegorz Wysok powinien odwołać się od
tych niesłusznych zarzutów do Prokuratury Okręgowej w Lublinie i niezależnie od te-
go zwrócić się do Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego.

Szanowny Panie Tadeuszu! Trudno mi się zgodzić z końcową wypowiedzią Pana
prof. Wolniewicza, że "Jeżeli gaśnie Ameryka to gaśniemy i my" (...), że "jedyną siłą, która mogłaby się temu przeciwstawić jest chrześcijaństwo, że sami jako Polacy jesteśmy słabi" (...). Myślę, że Pan, Panie Tadeuszu udostępni Panu prof. ostatnie numery "Polskich Spraw", a szczególnie ten w załączeniu nr 162-183 i być może wte-
dy Pan prof. Wolniewicz zmieni zdanie i dołączy do nas, ponieważ tu w Polsce (podobnie jak inne narody kiedyś) my Polacy musimy rozwiązać nasze problemy sami, a Kościół w chrześcijańskiej Polsce oczywiście uwolniony od kosmopolityzmu skoro płynie na tej samej łodzi, na wielkich wzburzonych falach razem z nami to musi w tym nam pomóc i sobie pomóc, byśmy nie utonęli. A więc budujmy Radę Polityczną Po-
laków wspólnie z Kościołem. Wzorujmy się na Radzie Żydów w Polsce, na Radach Politycznych innych narodów, które uwolniły się z niewoli.

Z narodowym pozdrowieniem!

Redaktor naczelny
pisma "Polskie Sprawy"
/podpis/
mgr inż. Maurycy Śmidowicz

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz