6 grudnia 2015

Spotkanie LPR w Lublinie

A po tych, którzy szli przed nami
Z krzykiem: "Ojczyzno" i z męką szaloną
A po tych wszystkich, co ginęli sami
Aby nas zbawić krwią czerwoną
Za śmierć dla jutra, za ten lot słoneczny
Odmów: "Odpoczynek wieczny"

Kresowianie, Przyjaciele Kresów i redaktor Grzegorz Wysok
zapraszają na wiec w II rocznicę nadania doktoratu h.c. Wiktorowi Juszczence
celem uczczenia pamięci zagłady Polaków przez OUN-UPA

Dziedziniec KUL
1 lipca 2011 r., godz. 16.00


Powierzymy ich dusze Bogu Miłosiernemu w modlitwie, zapalimy znicze dla uczczenia ich męczeńskiej śmierci, przypomnijmy relacje osób, którzy byli świadkami zagłady Polaków na Wołyniu i Podolu. Przychodząc na spotkanie nie pozwalasz, aby ich ofiara za Ojczyznę oraz Polskość została zapomniana. Protestujesz, aby katów nie nazywano bohaterami Ukrainy. Z kolei 10 lipca o godzinie 11.00, w kościele pw. bł. Piotra Jerzego Frassatiego w Lublinie (ul. Skierki 12 - Dzielnica LSM, Osiedle Słowackiego) zostanie odprawiona Msza za Polaków pomordowanych na Wołyniu oraz Kresach Południowo-Wschodnich, przez szowinistów ukraińskich z OUN UPA.

Redakcja "Biuletynu"
Towarzystwo Przyjaciół Krzemieńca i Ziemi Wołyńsko-Podolskiej
Zdzisław Koguciuk z Lublina
tel. 0-698-967-884

__________

30 czerwca 2011 r. (czwartek) o godz. 17.00 w budynku DOKP przy ul. Okopowej 5 w Lublinie odbędzie się spotkanie Zarządu Okręgu Ligii Polskich Rodzin. Głównym celem posiedzenia będzie omówienie obecnej sytuacji politycznej oraz odniesienie się do pytań i problemów stawianych w dyskusji dotyczącej wyborów, bieżących wydarzeń, a także budowy struktur organizacji w woj. lubelskim.

Z kolei 2 lipca br. redakcja "Biuletynu" zaprasza na Konwencję Regionalną Prawicy Rzeczypospolitej z udziałem pana Marka Jurka, która rozpocznie się o godzinie 11.00 w siedzibie NSZZ "Solidarność" przy ul. Królewskiej 3. Podczas spotkania Pan marszałek zarysuje wizję budowania i wcielania zasad cywilizacji życia, wspierającej powstawanie rodzin oraz ich ochronę prawną i podatkową. Po wykładzie będzie można nabyć książkę pt. "Marek Jurek. Dysydent w państwie PO PiS", w której przedstawione zostały realne działania, jakie autor podejmował w swoim życiu czy to działając w opozycji podziemia za czasów socjalistycznych, czy też już jako poseł w wolnej Polsce. Spotkanie odbędzie się z inicjatywy p. Zdzisława Niedbały, pracownika Kancelarii Prezydenta Miasta oraz lubelskiego pełnomocnika Prawicy Rzeczypospolitej.

Tadeusz Zieliński

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz