13 grudnia 2015

Apel o powołanie Komisji

Szanowni Panowie!

Biorąc pod uwagę okoliczności, w których część narodowej inteligencji pozostającej w Kraju przyjmuje zachowawczą postawę, tj. nie chcąc narażać się na utratę zajmowanej pozycji, utratę pracy oraz nie chcąc narażać członków swych rodzin na dolegliwości ze strony władz, widzę potrzebę zwrócenia się do Polonii z inicjatywą powołania Komisji Ustroju Polityczno Gospodarczego oraz Finansowo Monetarnego Polskiego Państwa, by połączonymi siłami całej patriotycznej inteligencji przygotować projekty dokumentów: ustawa zasadnicza, a także ustawy około ustrojowe wynikające z ustawy zasadniczej. Uzasadniam tę sugestię tym, że jeśli Polacy chcą realnie realizować swoje interesy na możliwie najwyższym poziomie to stan prawny musi bezwzględnie zostać zmieniony, a wszelakie przepisy (wewnętrzne i umowy międzynarodowe), dostosowane do wymogów nowej ustawy zasadniczej. Nie do przyjęcia jest podjęcie politycznej aktywności przez siły Ruchu Narodowego bez należytego doktrynalnego, dokumentacyjnego i kadrowego przygotowania elity, zdolnej do poprowadzenia społeczeństwa, patriotyczno narodową ścieżką rozwoju.

Waldemar O.
red. "Biuletynu"


Spotkanie LPR w Lublinie

W czwartek 30 czerwca 2011 r. odbyło się w Lublinie spotkanie członków i sympatyków Ligi Polskich Rodzin z Lublina i okolic z członkami Zarządu Głównego: Mieczysławą Zalewską - skarbnikiem oraz Witoldem Bałażakiem - prezesem Stronnictwa. Spotkanie poświęcone było bieżącej sytuacji społecznej oraz politycznej w Polsce w kontekście zbliżających się wyborów parlamentarnych oraz udziałowi w nich Ligi Polskich Rodzin, przedstawieniu elementów programu naszego stronnictwa zaprezentowanego podczas czerwcowego Kongresu Programowego, jak również rozwojowi struktur terenowych LPR na Lubelszczyźnie. Owocne spotkanie wypełniła rzeczowa oraz merytoryczna dyskusja połączona z deklaracjami organizowania kolejnych spotkań w celu budowy struktur na terenie województwa lubelskiego. Zarówno reprezentanci władz LPR, jak zebrani na lubelskim spotkaniu podkreślali absolutną konieczność i wielką potrzebę ponownego zafunkcjonowania Ruchu Narodowego w Parlamencie. Wielką okazję stwarza zbliżająca się kampania wyborcza. Na początku spotkania obecni byli przedstawiciele lokalnych mediów: radia oraz telewizji.

Tadeusz Zieliński

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz