13 marca 2011

Spotkanie z posłem Wojciechowskim

Foto:
Wyk. Tadeusz Zieliński
Na zdjęciu - autor tekstu


Lublin, 3 IV 2010 r.

Relacja ze spotkania w Rzeszowie
z dnia 2 IV 2011 r.

W Rzeszowie odbyło się spotkanie z europosłem Januszem Wojciechowskim, który od paru miesięcy występuje w barwach PiS. Jest on z zawodu prawnikiem i pochodzi z chłopskiej rodziny. Jest również wiceprzewodniczącym Komisji Rolnictwa w Unii Europejskiej. Europoseł Witold Tomczak w ostatniej chwili odwołał swoje przybycie. Spotkanie zorganizowało SOiRP w Rzeszowie celem uaktywnienia całego środowiska podkarpacia do podjęcia działań na rzecz radykalnej zmiany okupacyjnej polityki obecnego, rządzącego establishmentu poprzez wstępowanie do Stowarzyszenia i poprowadzenie zorganizowanej działalności edukacyjnej oraz politycznej. Spotkanie poprzedziło posiedzenie poszerzonego Zarządu SOiRP, na którym omówiono między innymi sytuację w kołach stowarzyszenia i działania jakie w kołach są prowadzone. Przedyskutowano porządek spotkania oraz zadania członków Zarządu do wykonania podczas spotkania dla uzyskania zakładanego celu. Omówiono warianty zachowania się SOiRP w nadchodzących w jesieni wyborach do władz państwa. Uznano, za celowe wystąpienie w wyborach w szerokiej koalicji wszelkich organizacji narodowych oraz patriotycznych, której warunki byłyby uzgodnione w skoordynowanym trybie. Przyjęto, że na obecnym etapie nie istnieje żadna jednorodna siła polityczna, którą można by poprzeć z wystarczającą nadzieją uzyskania skutku w postaci wejścia do Sejmu i Senatu. W posiedzeniu Zarządu, poza Prezesem Andrzejem Klimkiem, jego żoną, Janem Krzanowskim, sekretarzem Stanisławem Dworakiem uczestniczyli szefowie kół: z Krakowa, Łodzi, Lublina, Dębicy oraz kół województwa podkarpackiego.

Spotkanie miało dwie części. W pierwszej poseł Janusz Wojciechowski poinformował zebranych z całego podkarpacia (sala około 150 osób) o zagrożeniach: żywnościowym, energetycznym oraz fizycznym. Wskazał na ujemny wzrost demograficzny w Polsce, przyczyny drastycznego wzrostu cen na produkty żywnościowe w Polsce, Europie oraz świecie. Omówił przyczyny regresu gospodarki w Polsce w kontekście nierównomierności dopłat obszarowych dla polskich rolników w relacji do rolników niemieckich a także francuskich. Podał wymierną kwotę relatywnych strat dla polskiego rolnictwa w porównaniu do rolnictwa niemieckiego 30 mld EURO w perspektywie do 2013 r. i 120 mld w perspektywie do 2020 roku oczywiście przy utrzymaniu dotychczasowej polityki rolnej Unii. Wskazał na makro spekulacyjną politykę lobby światowych kapitałów, polegającą na ograniczaniu produkcji rolnej oraz przetwórstwa w krajach Unii, by równocześnie po jej fizycznym spadku uruchomić tani import żywności i to żywności genetycznie modyfikowanej, uzyskując krociowe zyski. Ostro skrytykował dotychczas prowadzoną politykę rolną Unii, lecz jeszcze bardziej całkowitą bezczynność polskich władz w sprawie wyrównania pozycji ekonomicznej polskich rolników wobec rolników zachodnich krajów Europy (poziom dopłat do ha). Ubytek liczebny polskich gospodarstw rolnych, zaniechanie produkcji sprawia, że w niedługiej perspektywie może zabraknąć żywności z własnych źródeł na wyżywienie polskiego narodu i przymusowy jej import na żywiołowych warunkach światowych rynków.

W drugiej części Pan Janusz Wojciechowski odpowiadał na pytania z sali. Pytania były niewybredne. Zdrada braci Kaczyńskich przez podpisanie traktatu lizbońskiego, powody przystąpienia do PiS, konieczność wystąpienia z Unii Europejskiej, a także realnego wzmocnienia kontroli przeprowadzenia głosowania, dla skutecznego zredukowania ryzyka fałszerstw. Sala zgłosiła postulat, aby Kaczyński otworzył się ze swoją partią na szersze spektrum polityczne o charakterze patriotyczno-narodowym, tak aby można było udzielić daleko większego poparcia dla tak powstałego wyborczego ugrupowania, bowiem wszyscy pozostawali w jednoznacznym postanowieniu, że Platforma, Lewica i Ludowcy są niewiarygodni oraz niegodni, by dalej reprezentować polską rację stanu. Janusz Wojciechowski zobowiązał się do przedstawienia Panu Prezesowi Kaczyńskiemu koncepcji rozszerzenia na obecne, jesienne wybory podstawy politycznej poszerzonej o współdziałanie z układem narodowo-patriotycznym na uzgodnionych warunkach. W ocenie sali, na dzisiaj jest to potrzebą chwili, by skutecznie odsunąć obecny układ od rządzenia w Polsce, gdyż nie istnieje na dzisiaj wykrystalizowana, zorganizowana siła polityczna narodowo-patriotyczna, którą można by skutecznie poprzeć. Po pożegnaniu gościa Jan Krzanowski odczytał proponowany program koalicji narodowej (materiał rozdam na środowym spotkaniu 13 IV 2011 r.). Czynność tę poprzedził odczytaniem listu otwartego do władz polskiego państwa o treści niezwykle ostrej, lecz zupełnie uzasadnionej w obliczu intuicyjnie wyczuwalnego rozpadu państwa, a także popadaniu polskiego narodu w wieloaspektową okupację. Nastąpił ogólny aplauz na całej sali. Ostatecznej redakcji listu jeszcze nie mam, lecz jak otrzymam od Pana Janka to go przedstawię na naszym redakcyjnym spotkaniu.

Ważnym elementem spotkania był druzgocący obecną rzeczywistość referat profesora doktora hab. zw. Bolesława Fleszara (Rektor Politechniki Rzeszowskiej), specjalizacja - chemia organiczna. Referat, po dopracowaniu w formie artykułu, profesor prześle na mój e-mail do opublikowania w Witrynie. Nawiązałem z profesorem współpracę. Jest zainteresowany ze współpracą z naszym środowiskiem. Jak otrzymam tekst to również udostępnię ten materiał na naszym spotkaniu. Profesor jest w przyjacielskich stosunkach z profesorem H. Kozłowskim, czego wyrazem była jego prośba o pozdrowienia go przeze mnie na sobotnim spotkaniu w Krakowie. Na spotkaniu, oprócz wymienionych wyżej osób, obecni byli również Kanclerz Kurii Diecezjalnej, duszpasterz rolników indywidualnych ks. Jerzy Grudman, prałat z ziemi przemyskiej, ks. Witold Pastuszek, pani poseł z podkarpacia (nie zanotowałem nazwiska), a także rolnicy indywidualni z podkarpacia, wójtowie i burmistrzowie.

Waldemar O.
Redaktor "Biuletynu"

__________

Załączniki (dostarczone na spotkaniu) -
- Odezwa SOiRP do uczestników spotkania z programem koalicji narodowej
- Wyciąg z Konstytucji Polskiej Wsi - aneks
- Papierz świętym - wiersz Stanisława Dworaka
- referat prof. Bolesława Fleszara
- tekst listu otwartego do władz polskiego państwa

2 komentarze:

  1. Nie znoszę polityki, posłów i wszystkiego co związane z polityką. Jednak obserwuję od dłuższego czasu p. Wojciechowskiego. Nie interesuje mnie partia którą reprezentuje, lecz on sam jako człowiek. Myślę, że ten Pan zasługuje na uwagę. Jest osobą zrównoważoną, a jego wypowiedzi podobają mi się. Dawno nie zwróciłam uwagi na żadnego polityka. Panie Wojciechowski życzę powodzenia. Oby więcej było takich polityków. Moja intuicja do tej pory mnie nie zawiodła.

    OdpowiedzUsuń
  2. Potężny szacunek dla Pana Wojciechowskiego! Jego kompetencje i patriotyzm PiS napawają nadzieją, że Polska w przyszłości odbije się od dna. Oby tacy ludzie kierowali tym krajem, bo w innym razie zdrajcy z PO wyprzedadzą to co jeszcze nie sprzedali razem z Polakami.

    OdpowiedzUsuń