11 marca 2011

Wybory do Rad Dzielnic

Szanowni Państwo!

W niedzielę 3 kwietnia 2011 r. odbyły się wybory do Rady Dzielnicy Śródmieście. Jest to jedna z 27 rad dzielnic - jednostek pomocniczych Miasta, co w praktyce oznacza, że zadaniem Rad Dzielnic jest pomoc mieszkańcom, Radzie Miasta oraz Prezydentowi Lublina. Rada Dzielnicy przyjmuje skargi i wnioski mieszkańców, zgłasza uwagi do projektów planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących Dzielnicę, opiniuje funkcjonowanie jednostek organizacyjnych Miasta działających na terenie Dzielnicy, zgłasza wnioski do budżetu Miasta, współdziała z policją, Strażą Miejską, dyrektorami szkół i innymi instytucjami w sprawach poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, opiniuje inwestycje miejskie na terenie Dzielnicy, wspiera działania na rzecz ochrony przyrody i zieleni, opiniuje układ oraz funkcjonowanie komunikacji na terenie Dzielnicy (trasy, przystanki, parkingi, postoje taxi itp.), współpracuje z organizacjami społecznymi oraz innymi instytucjami w tworzeniu świetlic i klubów osiedlowych dla dzieci, młodzieży i osób starszych, opiniuje kwestie dot. nazewnictwa ulic. Od niedawna Rada może też decydować na co przeznaczyć środki z rezerwy budżetowej Miasta - w tym roku była to kwota 115 000 złotych. W skład nowej Rady weszli również nasi kandydaci (sympatyków między innymi PiS, LPR, UPR, ROP oraz Prawicy RP), którzy dziękują za oddane głosy.

Redakcja "Biuletynu"

__________

Zaproszenie do Rzeszowa

W obliczu ogromnych zagrożeń Narodu oraz Państwa Polskiego Stowarzyszenie Obrony i Rozwoju Polski podjęło działania na rzecz konsolidacji ludzi i środowisk dla stworzenia alternatywy wobec rządzącego Polską od 20 lat skorumpowanego układu politycznego. Aby to uczynić konieczne jest zaangażowanie ludzi nie uwikłanych w skorumpowany, sterowany przez obce agentury układ. Od 1989 roku zmieniają się partie rządzące, ale realizowany program pozostaje bez zmian. Malutką nadzieję wprowadził rząd p. Jana Olszewskiego, lecz szybko został on rozwiązany zdradziecką decyzją byłego prezydenta Lecha Wałęsy i współpracujących z nim kolaborantów. Wystąpienia europosłów oraz innych osób na pierwszym spotkaniu w dniu 2 kwietnia 2011 r. pozwolą na uzyskanie dodatkowych informacji potrzebnych dla lepszego poznania uwarunkowań politycznych obecnej sytuacji i podjęcia skutecznych działań w obronie naszych polskich interesów narodowych. Stowarzyszenie Obrony i Rozwoju Polski oraz Diecezjalne Duszpasterstwo Rolników pragnie wesprzeć działania na rzecz zjednoczenia organizacji oraz środowisk pragnących służyć tym działaniom. Lecz aby podjąć owocną współpracę konieczne są kontakty z ludźmi z różnych miejscowości. Taki właśnie kontakt będzie możliwy poprzez Stowarzyszenie Obrony i Rozwoju Polski w siedzibie, którego odbędzie się spotkanie.

Stowarzyszenie Obrony i Rozwoju Polski
Al. Józefa Piłsudskiego 8-10
35-074 Rzeszów
tel. (0-17) 862-28-48

2 komentarze:

  1. Jeszcze przed wyborami w "MM Moje Miasto" pisali, że zgłosiło się bardzo mało kandydatów. To pewnie dlatego, że rada dzielnicy działa "za darmo". Gdyby dieta wynosiła 2,5 tysiąca złotych za miesiąc to mielibyśmy kilka razy więcej chętnych, niż miejsc. Wyraźnie widać, jak ludziom nie zależy na angażowaniu się życie swojej dzielnicy. Liczy się tylko kasa.

    OdpowiedzUsuń
  2. Z wielką radością przyjąłem informację o spotkaniu zorganizowanym przez Stowarzyszenie Obrony i Rozwoju Polski. Oby udało się wreszcie nie tylko zgromadzić ludzi o poglądach prawicowych, ale utworzyć dynamiczną partię, która z wielką energią będzie potrafiła podjąć działania zmierzające do wygrania już najbliższych wyborów i przejęcia władzy. Życzę więc sukcesu w stworzeniu liczącej się prawicowej siły politycznej w Polsce, zdolnej do przeprowadzenia udanej kampanii i umiejętności doboru ludzi odpowiedzialnych, którzy potrafią pozyskać jak największy elektorat. Nawiązując do programu opublikowanego na internetowej stronie SOiRP, uważam za rzecz bardzo ważną rozliczenie karne wszystkich dotychczasowych decydentów, którzy piastując wysokie stanowiska doprowadzili Polskę do ruiny.

    OdpowiedzUsuń