5 października 2009

70. rocznica bitwy pod Kockiem

5 października 2009 r. w 70-tą rocznicę walk pod Kockiem, Serokomlą, Adamo-
wem i Wolą Gułowską stoczonych przez Samodzielną Grupę Operacyjną "Polesie" odwiedziliśmy pole ostatniej bitwy wojny obronnej 1939 r.Foto:
W dniu 4 października br.
grupa historyczna "Żelazny Orzeł"
przedstawiła rekonstrukcję bitwy pod Kockiem.
W walkach wzięła udział polska piechota, kawaleria
i pojazdy wojskowe. KS "Bór" z Toporzyska
zaprezentował pokaz kawaleryjski


W pierwszym reportażu filmowym snujemy refleksje nad sensem ofiary żołnierzy Rzeczypospolitej, którzy krwią bronili niepodległości walcząc z dwoma wrogami. Sta-
wiamy pytanie, czy prezydent Lech Kaczyński, który ślubował obronę suwerenno-
ści Polski jest godny krwi bohaterów września, czy też podpisując Traktat Lizboński
stanie się na zawsze symbolem zdrady narodowej. Drugi film przedstawia cmen-
tarz wojenny w Kocku, gdzie rozmawiamy na temat przebiegu ostatniej bitwy kampa-
nii jesiennej 1939 r, analizujemy ówczesne położenie i apelujemy do prezydenta
Kaczyńskiego o nie wyrzekanie się niepodległości. Zapalamy znicz oraz odmawiamy krótką modlitwę przy grobie generała i jego rodziny. Zwracamy też uwagę, że w
Kocku straszą nadal komunistyczne nazwy ulic.

Samodzielna Grupa Operacyjna "Polesie" walczyła pod Kockiem, gdy obrona Pol-
ski już się załamała, stolica skapitulowała, a władze opuściły kraj. Pod koniec września 1939 roku, ustępując przed wojskami sowieckimi kleeberczycy maszerowali z okolic Włodawy zamierzając iść na odsiecz Warszawie. Na wiadomość o upadku stolicy gen. Kleeberg postanowił przebijać się w Góry Świętokrzyskie, aby tam prowadzić dzia-
łania partyzanckie. 2 października w okolicach Kocka kleeberczykom zastąpiła drogę niemiecka dywizja zmotoryzowana. Krwawe starcia pod Wolą Gułowską, Adamo-
wem i Serokomlą zakończyły się sukcesami polskich żołnierzy. Jednak na skutek włą-
czenia się do walk lotnictwa i wojsk pancernych ZSRR oraz braku amunicji, 5 paź-dziernika gen. Kleeberg wydał rozkaz złożenia broni.

Redakcja "Biuletynu"

__________

Video 1:
Za co ginęli kleeberczycy?
- czy przezydent Kaczyński jest
ich godny?


Video 2:
U grobu gen. Kleeberga -
Kock, 5 X 2009 r.

Powyższe filmy można również obejrzeć
w lubelskiej rozgłośni pod adresem -
http://www.youtube.com/user/mndystrybucja

Redakcja "Biuletynu"

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz