10 października 2009

Uchwała Kongresu LPR

Uchwała Kongresu LPR
z 10 X 2009 r.Kongres Ligi Polskich Rodzin z niepokojem i dezaprobatą przyjmuje mnożące
się ostatnio ataki na konstytucyjną wolność słowa i wyrażania poglądów przybierają-
ce formę represji przy pomocy policji, prokuratur i sądów w stosunku do osób starających się bronić polskiego interesu narodowego.

Bulwersujące wyroki (sprawa ks. Gontarczyka) jak i toczące się rozprawy przeciwko redaktorowi Grzegorzowi Wysokowi z Lublina, Arkadiuszowi Łygasowi i prof. Bogusła-
wowi Wolniewiczowi stanowią zapowiedź eskalacji terroru "politycznej poprawno-
ści" w Polsce poddanej unijnemu dyktatowi.

Kongres apeluje do wszystkich dla których wolność słowa, prasy i nieskrępowanego wyrażania opinii stanowią wartość o obronę zagrożonych swobód. Deklarujemy naszą solidarność z osobami poddanymi represjom policyjnym i sądowym za chęć służe-
nia prawdzie, ojczyźnie i polskiemu interesowi narodowemu.

__________

Video dokument -

Prezentuję krótkie nagranie filmowe, na którym redaktor Grzegorz Wysok
odczytał roboczą wersję uchwały w obronie wolności słowa w Polsce, skierowa-
nej do uczestników ogólnopolskiego Kongresu Ligi Polskich Rodzin w War-
szawie -

Video 1:
W drodze na Kongres LPR -
robocza wersja uchwały

Powyższe filmy można również obejrzeć
w lubelskiej rozgłośni pod adresem -
http://www.youtube.com/user/mndystrybucja

Redakcja "Biuletynu"

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz