24 października 2009

Monarchiści zaprosili Valsecchiego

Dr Daniel Valsecchi w Lublinie

Brzydka pogoda i odbywające się w tym samym czasie w lubelskim KiK spotka-
nie z Pawłem Zyzakiem (autorem głośnej książki o młodości Wałęsy) były prawdopo-
dobnie powodem niezbyt licznej frekwencji na prelekcji dr Daniela Valsecchi'ego pt. "Dlaczego romantyzm jest złem?" wygłoszonej 17 października br. w sali konferencyjnej hotelu Mercure Unia Lublin.

Prelegent w sposób niezwykle interesujący przedstawił zarys filozoficznych dokt-
ryn leżących u źródła romantyzmu. Romantyczna filozofia rozumiana często jako bunt przeciwko porządkowi nadprzyrodzonemu, w centrum uwagi umieszcza człowieka czyniąc z niego niejako Boga. Widzimy to w heglizmie, w filozofii życia Friedricha Wil-
helma Nietzsche’go i Bergsona. W Polsce romantyzm znalazł wyraz w koncepcji me-
sjanizmu. Prowadziło to i nadal prowadzi do irracjonalnych zachowań politycz-
nych na czym żerują nasi wrogowie.

Wykład dr Daniela Valsecchi'ego będącego z pochodzenia Argentyńczykiem, ale
od 10 lat mieszkającego w Polsce i wykładającego na Uniwersytecie Jagiellońskim
(napisał m.in. pracę o koncepcjach polityczno-filozoficznych ks. Piotra Ściegiennego) -
pomógł nam trzeźwo spojrzeć na nasze wady narodowe, których sami często nie umiemy właściwie zdefiniować.

Na spotkaniu zorganizowanym przez lubelską Organizację Monarchistów Polskich można było zakupić ciekawe pozycje wyd. "Te Deum" oraz bezpłatnie otrzymać naj-
nowszy numer naszego "Biuletynu". Zapis cyfrowy wykładu jest do pobrania na
stronie internetowej OMP w dziale multimedia - http://omp.lublin.pl/multimedia/ro-
mantyzm.wav

Grzegorz Wysok
red. naczelny "Biuletynu"
członek OMP
__________

Tadeusz Zieliński
(zdjęcia)Foto 01:
Wystąpienie dr Daniela
Valsecchi'ego. Spotkanie prowadził
Kol. Michał Krupa z OMPFoto 02:
Pamiątkowe zdjęcie
organizatorów wykładu. Od lewej
stoją m.in. Grzegorz Wysok, preses OMP
Łukasz Kluska i dr Daniel
ValsecchiFoto 03:
W całym mieście rozlepiono
kilkaset plakatów informujących
o spotkaniu

__________

OgłoszenieSerdecznie zapraszamy na spotkanie dyskusyjne pt. "Józef Stalin - architekt
II wojny światowej".

Gośćmi wykładu będą prof. dr hab. Mieczysław Ryba z Katedry Historii Systemów Politycznych XIX i XX wieku oraz dr Marcin Paluch - sekretarz Zarządu KiK i specjali-
sta w dziedzinie historii wojskowości.
W programie m.in. prelekcja filmu "DEFILADA ZWYCIĘZCÓW"
Organizatorem spotkania jest Akademicki Klub Myśli
Społeczno-Politycznej "Vade Mecum".

Wykład odbędzie się 28 października (środa) o godz. 18.00 w sali GG-208
(piętro I) budynku Gmachu Głównego KUL
przy al. Racławickich 14.

Wstęp wolny!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz