22 października 2009

Rozmowa z prezesem LPR

10 października 2009 r. odbył się w Warszawie, z udziałem kilkuset delegatów
z całej Polski, Kongres Ligi Polskich Rodzin, podczas którego wybrano nowego pre-
zesa partii, p. Witolda Bałażaka z Radomia.

Pan Witold Bałażak związany jest z ruchem narodowym od początku lat 90-tych. Najpierw należy jako członek, a następnie zostaje prezesem okręgu radomskiego Stro-
nnictwa Narodowego. W 2001 wstępuje do Ligi Polskich Rodzin, zasiada we wła-
dzach krajowych partii, kieruje oddziałem radomskim LPR. W 2004 bezskutecznie ka-
ndyduje w wyborach do Parlamentu Europejskiego z okręgu mazowieckiego. W
2005 r. z ramienia Ligi zostaje wybrany posłem na Sejm V kadencji. W wyborach pa-rlamentarnych w 2007 r. bez powodzenia ubiega się o reelekcję.

Poniżej zamieszczam reportaż filmowy w którym p. Witold udziela wywiadu dokto-
rowi Eugeniuszowi Sendeckiemu - twórcy Telewizji Narodowej z Warszawy.

Tadeusz Zieliński

__________

Video 1:
Rozmowa z p. Witoldem
Bałażakiem - prezesem LPR

Powyższe filmy można również obejrzeć
w lubelskiej rozgłośni pod adresem -
http://www.youtube.com/user/mndystrybucja

Redakcja "Biuletynu"

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz