17 października 2009

Wybory do Dzielnicy

WYBORY

DO RADY DZIELNICY


Wybory do Rady Dzielnicy Śródmieście
(narodowcy kontra Platforma-SLD)

Szanowni Państwo!

W niedzielę 18 października 2009 r. odbędą się wybory do Rady Dzielnicy Śródmieście. Jest to jedna z 27 dzielnic - jednostek pomocniczych miasta, co w praktyce oznacza, że zadaniem Rad Dzielnic jest pomoc mieszkańcom Lublina. W tych wyborach możemy dać żółtą kartkę rządzącemu naszym miastem układowi. Możemy powiedzieć "stop" trwonieniu naszych pieniędzy na pseudokulturalne imprezy, promocje homoseksualizmu i innych patologii. Możemy opiniować decyzje władz miejskich, patrzeć im na ręce, wskazywać na trapiące nas bolączki.

Chcemy, aby Śródmieście było naprawdę godne tego miana. Aby ulice służyły normalnym mieszkańcom, a nie rozwydrzonym wandalom. Aby nasze dzieci uczyły
się tu bezpiecznie, a zadbane parki i skwery służyły do wypoczynku i rekreacji,
a nie pijackim i narkotycznym libacjom. Prosimy Was o poparcie naszych kandydatów w niedzielnych wyborach do Rady Dzielnicy. Chcemy bezinteresownie służyć Waszym interesom. Głosujcie na ludzi Inicjatywy Śródmiejskiej!

Tadeusz Zieliński
Oto nasi kandydaci w sześciu obwodach:

Obwód nr 1
IV Liceum Ogólnokształcące, ul. Szkolna 4
- Jadwiga KAMIŃSKA-SMYL - lat 55, geograf, działa we wspólnotach
formacyjno-duszpasterskich, mieszka przy ul. Unickiej

Obwód nr 2
Medyczne Studium Zawodowe, ul. Jaczewskiego 5
- Tomasz PIĄDŁOWSKI - lat 26, mieszka przy ul. Biernackiego
- Barbara ŚLIFIRZ - lat 56, urzędnik, ławnik Sądu Okręgowego, członek
Rady Osiedla Śródmieście w latach 2001-05, mieszka
przy ul. Kleniewskich

Obwód nr 3
Szkoła Podstawowa nr 24 , ul. Niecała 1
- Ewa AGACIAK - lat 47, muzyk, mieszka przy ul. Niecałej
- Maciej DACKO - lat 54, biolog, radny miejski i członek Zarządu Miasta
w latach 1990-94, Komandor Chorągwi Rycerstwa Ziemi Lubelskiej, członek
Rady Osiedla Śródmieście w latach 2001-05, mieszka przy ul. Niecałej
- Aldona POPEK - lat 37, artysta plastyk, ławnik Sądu Rejonowego,
mieszka przy ul. Niecałej
- Grzegorz WYSOK - lat 45, historyk, członek Rady Osiedla Śródmieście
w latach 2001-05, ławnik Sądu Okręgowego, członek władz Stowarzyszenia
Osób Represjon. w Stanie Wojennym, mieszka przy ul. Niecałej

Obwód nr 4
V Liceum Ogólnokształcące, ul. Lipowa 4
- Ryszard MILEWSKI - lat 45, pracownik samorządowy, przewod.
Zarządu Osiedla Śródmieście w latach 2001-05, przewodniczący Rady
Ławniczej Sądu Rejonowego w ub. kadencji, mieszka przy ul. Żwirki i Wigury
- Anna NIEDŹWIADEK-FRANKIEWICZ - lat 30, prowadzi własną działalność
gospodarczą, mieszka przy ul. Wiercińskiego
- Michał SULCZYŃSKI - lat 31, prawnik, mieszka przy ul. Obrońców
Pokoju

Obwód nr 5
Gimnazjum nr 9, ul. Lipowa 25
- Wojciech NAJA - lat 42, księgarz, przewodniczący Rady Osiedla
Śródmieście w latach 2001-05, przew. NZS UMCS, mieszka przy ul. Chopina
- Tadeusz ZIELIŃSKI - lat 34, prawnik, mieszka przy ul. Karłowicza
- Wojciech RYŻAK - lat 30, technik mechanik budowy maszyn, działał w
Oazie Rodzin, mieszka przy ul. Konopnickiej

Obwód nr 6
Zespół Szkół Ekonomicznych im. Vetterów, ul. Bernardyńska 14
- Liliana KOWALIK-DUDKOWIAK - lat 59, lekarz weterynarii, członek Rady
Osiedla Śródmieście w latach 2001-05, radna miejska ubiegłej kadencji, działa
w Społecznym Instytucie Ochrony Środowiska, mieszka przy ul. Środkowej
- Ewa OSTAŃSKA-MULHERRON - lat 56, adwokat i radca prawny,
mieszka przy ul. Środkowej

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz