14 października 2009

Rozmowa z Arturem Zawiszą

Video dokument -

W kuluarach odbywającego się 10 października 2009 r. Kongresu Ligi Polskich
Rodzin red. naczelny "Biuletynu" Grzegorz Wysok rozmawia z gościem honorowym zjazdu p. Arturem Zawiszą na temat aktu złamania Konstytucji RP i zdrady pańs-
twa przez pełniącego obowiązki prezydenta Polski Lecha Kaczyńskiego.

W działalność niepodległościową Artur Zawisza angażuje się w już latach 80.
Po ukończeniu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w 1993 r. zostaje asystentem przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i TV Marka Jurka. Potem przez rok
(1997) kieruje redakcją nowo powstałej gazety "Nasz Dziennik".

W 1998 r. zostaje sekretarzem generalnym Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodo-
wego, a w 2001 r. przystępuje do Przymierza Prawicy i startuje w wyborach parlame-
ntarnych z list Prawa i Sprawiedliwości. Po zjednoczeniu PP z partią Kaczyńskie-
go Zawisza zostaje członkiem Zarządu Głównego i Rady Krajowej PiS. Jako przeciw-
nik uchwały wzywającej do głosowania za przystąpieniem do Polski do UE, w kwie-
tniu 2007 roku Artur Zawisza opuszcza Prawo i Sprawiedliwość i przechodzi do utwo-
rzonej przez Marka Jurka Prawicy Rzeczpospolitej. W ostatnich wyborach bez po-
wodzenia ubiega się o reelekcję, kandydując z pierwszego miejsca podwarsza-
wskiej listy Ligi Polskich Rodzin.

Tadeusz Zieliński

__________

Video 1:
Artur Zawisza o
zdradzie Kaczyńskiego

Powyższy film można również obejrzeć
w lubelskiej rozgłośni pod adresem -
http://www.youtube.com/user/mndystrybucja

Redakcja "Biuletynu"

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz