1 października 2009

List do Redakcji

List do Redakcji
w związku ze zbliżającym się
Kongresem LPR


Redaktor naczelny "Biuletynu"
Grzegorz Wysok

Obudźcie się Polacy

We wrześniu br. minęła 70 rocznica wybuchu II wojny światowej. Pierwszego o
czwartej nad ranem Niemcy napadły na Polskę, a siedemnastego ze wschodu - So-
wieci. Działania wojenne i okupacja niemiecka trwała 6 lat, a po niej rozpoczę-
ła się sowiecka aż do 1989 r. Przez 50 lat nie byliśmy niepodległym państwem. W ko-
ściołach śpiewano "... wolną Polskę wróć nam Panie!". Po roku 1989 były "wolne" wybory do parlamentu i wyłaniano kolejne rządy, oraz wybory prezydenckie. Jest to następna 20-letnia okupacja przez "naszych". Stolicą okupanta została Bruksela.
Cicho ciemni masoni rządzą nami do dzisiaj, niestety przy pomocy wielu Pola-
ków.
W mijającym 20-leciu dokonano największych zniszczeń kraju - materialnych i moralnego. Wyprzedano zakłady produkcyjne, banki, media. Powstało masowe bez-
robocie, bieda, bezdomność, spadek PKB. Nastąpiło otępienie umysłowe Pola-
ków, szczególnie młodzieży. Propaganda medialna to bardzo skuteczna broń i tań-
sza od oręża wojskowego. Prasa w całości pod rządem obcych działa w ich intere-
sie. Dla Polaków drukuje się tylko uczone sentencje, wywody pełne "makaroniz-
mów" (obcych zwrotów - słów), aby było mądrzej. Podobno podnosi to poziom reda-
gowanych czasopism i Redakcji. Niczego to nie uczy. Historia jest zakłamana. Dru-
kuje się apele do rządzących (prof. R. Broda, kpt Sulatycki). Są to tzw. poważne ostrzeżenia narodu chińskiego znane z PRL-u.

Rodacy! Obudźmy się. Mamy do wykorzystania najlepszą broń - tradycję, Ewa-
ngelię Chrystusową, wiarę we Wszechmogącego Boga. Módlmy się za nas i Ojczy-
znę odmawiając codziennie Różaniec Św. Niech każda rodzina uzna Jezusa
Chrystusa za Zbawiciela i Króla za wstawiennictwem Matki Bożej. Wierzę, iż za
naszym przykładem pójdzie Episkopat oraz rząd. "Panie Jezu Chryste, my Naród Po-
lski przed Tobą na kolana upadamy: Tyś jest Bogiem naszym, Tyś Zbawicielem naszym, Tyś Królem naszym. Amen!" - Prymas Tysiąclecia, ks. Kardynał Ste-
fan Wyszyński

Masoni z Brukseli planują wszczepienie każdemu obywatelowi chipa, aby znać
jego miejsce a może i myśli? Nie dajmy się zakolczykować jak bydło za okupacji niemieckiej. Należy zmienić ordynację wyborczą. Ustalić poziom frekwencji i od te-
go uzależnić ważność wyborów, gdyż w przeciwnym razie dojdzie do sytuacji ta-
kiej, że pozostali członkowie obecnych "wielkich" PO, PiS, SLD, PSL w ilości np. po
8-10 członków pójdą do urn i wybiorą rząd wszystkich Polaków, bo na dwuszereg zabraknie członków. Zwyciężymy tylko wtedy, gdy zjednoczymy się pod sztandarem jednej partii narodowej - odrodzonej byłej i obecnej przeszkody dla PO, PiS - Li-
gi Polskich Rodzin. Mocno w to uwierzmy. Tak nam dopomóż Bóg!

Mieczysław Waręcki
członek Zarządu LPR w Lublinie


Ps. Głosy wybranych policzymy
bez pomocy mediów elektronicznych.
Kart do głosowania też nie
zabraknie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz