25 października 2009

List Otwarty do Polonii


Foto:
Wyk. T. Zieliński
Na zdjęciu - autor listu


Lublin, 20 X 2009 r.

Szanowni Państwo!

Po lekturze wniosku do Trybunału Konstytucyjnego RP o uznanie akcesji Rzeczy-
pospolitej Polskiej do Unii Europejskiej za nieważną z przytoczonym uzasadnieniem, skierowanego wspólnie przez narodowo-patriotyczne organizacje polskie w Sta-
nach Zjednoczonych, Australii, Kanadzie i Zjednoczonym Królestwie doszedłem do przekonania, że nadszedł czas zjednoczenia wysiłku całej polskiej inteligencji narodowej w kraju i zagranicą w walce o suwerenność narodu polskiego w ojczyźnie. Jedynie wtedy w oparciu o narodowe i polskie rodziny możliwe stanie się właś-
ciwe wykorzystanie wszelkich zasobów ludzkich i rzeczowych rozproszonych w świecie
i pozostających w kraju do sformułowania w Polsce ładu polityczno-gospodarczo-finansowo-monetarnego gwarantującego realizowanie interesu narodu polskiego na najlepszym poziomie.

Przeto mam zaszczyt, a zarazem obowiązek wskazać, że w ojczyźnie ruch naro-
dowo-patriotyczny rozwija się i angażuje do pracy inteligencję narodową wielu poko-leń, mimo widocznych symptomów łamania swobody wypowiedzi, nacisków ze
strony mniejszości poprzez opanowany przez nich aparat ścigania i wymiaru sprawie-
dliwości, a także destrukcyjną rolę mediów kontrolowanych przez obcy narodowi polskiemu kapitał zagraniczny zdominowany przez środowisko żydowskie.

Widzę konieczność zintensyfikowania działalności narodowej za pośrednictwem organizacji Liga Polskich Rodzin (w nowej odsłonie), tj. z udziałem całej narodowej polskiej społeczności rozproszonej na świecie. Musi to być nowa konstrukcja da-
jąca gwarancję - poprzez swoją pracę - uzyskania pełnego zaufania i poparcia naro-
du. Naród musi dojść do przekonania o pełnej gotowości kadrowej, organizacy-
jnej, informacyjnej LPR i wtedy skłonny będzie udzielić poparcia wystarczającego do obecności jej przedstawicieli/członków we władzach samorządowych w Sejmie i Senacie, a w przyszłości nawet w obsadzie urzędu Prezydenta RP.

W załączeniu przesyłam dwa pliki spakowane przy użyciu programu używanego
do kompresji i archiwizacji danych o nazwie ZIP, a zawierającego -

1. pierwszy plik - ostatnie numery 14 i 15-16
"Biuletynu narodowego pod redakcją Grzegorza Wysoka"
2. drugi plik - artykuły:
- "List otwarty" autorstwa red. Grzegorza Wysoka
- "Testament narodowca Polaka" mojego autorstwa
- "Praktyka i teoria władzy" mojego autorstwa
- "Klucze prawdy" autorstwa Piotra Sławińskiego z oceną i uwagami
mojego autorstwa.
Materiały te i inne opracowania dostępne są również na stronie
internetowej - http://grzegorzwysok.blogspot.com/

Z wyrazami szacunku
(podpis)
Waldemar O.

Adresaci:
- Polonia w Stanach Zjednoczonych
- Polonia w Australii
- Polonia w Ameryce Południowej
- Polonia w Kanadzie
- Polonia Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii
- prof. Maciej Giertych
- red. Stanisław Michalkiewicz

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz